XEM ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

HƯỚNG DẪN

Để xem điểm kiểm tra tập trung quí phụ huynh và các em học sinh có thể thực hiện theo các bước sau:
- Chọn Menu Xem điểm - Kiểm tra tập trung.
- Ở trang tiếp theo chọn Học kỳ - Lớp sau đó click Xem để xem điểm theo lớp.
- Điểm chỉ tham khảo, các phản hồi và góp ý về điểm xin gửi về địa chỉ mail: nguyenvanut@caolanh1.edu.vn


HỌC SINH CÓ ĐIỂM CAO NHẤT  HK2
Khối 12

Họ tên: Nguyễn Ngọc Sơn

Lớp :  12CBo4

Tổng điểm:  19.8

Điểm TB :  9.90

Khối 11

Họ tên:  Lê Thị Hồng Đào

Lớp:  11A1

Tổng điểm:  37.5

Điểm TB: 9.38

Khối 10

Họ tên:  Nguyễn Thanh Sang

Lớp:  10A2

Tổng điểm:  18.5

Điểm TB:  9.25


Dữ liệu cập nhật đến ngày 08/04/2013

Chọn học kỳ : Chọn lớp