Thứ bảy, 03 Tháng 6 2023
Trang chủ Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?
Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?
Tốt.
156  47.9%
Không thuận lợi.
53  16.3%
Tạm được.
45  13.8%
Cho phép nhận kết quả điểm bằng điện thoại di động.
37  11.3%
Cần phải đăng nhập mới xem điểm được.
20  6.1%
Khác.
15  4.6%

Số người tham gia bình chọn  :  326
Lần bình chọn đầu tiên  :  Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 23:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 27 Tháng 12 2022 12:48