Thứ bảy, 21 Tháng 5 2022
Trang chủ Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết sự hài lòng của bạn khi sử dụng ứng dụng này?
Tốt.
154  47.5%
Không thuận lợi.
53  16.4%
Tạm được.
45  13.9%
Cho phép nhận kết quả điểm bằng điện thoại di động.
37  11.4%
Cần phải đăng nhập mới xem điểm được.
20  6.2%
Khác.
15  4.6%

Số người tham gia bình chọn  :  324
Lần bình chọn đầu tiên  :  Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 23:15
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 09:46