Thứ bảy, 21 Tháng 5 2022
Trang chủ Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với ứng dụng xem điểm của Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin cho chúng tôi biết bạn là ai?
Học sinh.
357  67.7%
Cựu học sinh.
59  11.2%
Phụ huynh học sinh.
48  9.1%
Giáo viên.
35  6.6%
Khác.
28  5.3%

Số người tham gia bình chọn  :  527
Lần bình chọn đầu tiên  :  Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 23:11
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 04 Tháng 3 2022 19:06