Thứ ba, 27 Tháng 9 2022
Trang chủ Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?
Học sinh.
318  48.6%
Cựu học sinh.
128  19.6%
Giáo viên.
98  15%
Khác.
49  7.5%
Phụ huynh học sinh.
42  6.4%
Cán bộ quản lý.
16  2.4%
Mạnh thường quân.
3  0.5%

Số người tham gia bình chọn  :  654
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 20:02
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 15 Tháng 8 2022 15:19