Thứ năm, 25 Tháng 7 2024

Mạng giáo dục VNedu

Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

SKKN - NCKHSPƯD

Danh mục tham khảo các SKKN và các đề tài NCKHSPƯD

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng E-learning trong dạy Tin học tại trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2015 – 2016"; Người thực hiện: Nguyễn Văn Út

Trang chủ: www.caolanh1.edu.vn
21.04.2019
Lầm xem: 3715

Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm tổ chức tiết học ngoại khoá môn Công nghệ lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2012 - 2013"; Người thực hiện: Võ Thị Điệp.

28.09.2013
Lầm xem: 4124

Sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp dạy nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp học sinh THPT"; Người thực hiện: Trần Quốc Toản

28.09.2013
Lầm xem: 3280

Đề tài NCKHSPƯD "Nâng cao kết quả học tập môn toán thông qua sử dụng đồ dùng dạy học và phần mềm toán học vào dạy học (Toán hình học chương III, lớp 11 ở trường THPT Cao Lãnh 1). Người thực hiện: Nguyễn Trần Mỹ Phương Trang.

13.08.2013
Lầm xem: 8909

SKKN "Một số biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ở trường THPT Cao Lãnh 1".

06.08.2013
Lầm xem: 5765

 SKKN "Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2011 - 2012"

23.09.2012
Lầm xem: 17465

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng E-Learning trong Trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2011-2012"

Link: https://drive.google.com/file/d/1cwSUJalTzOYjelslzKZFqY0d6kMSG2pw/view?usp=sharing 

03.08.2012
Lầm xem: 1557