Thứ ba, 27 Tháng 2 2024
Trang chủ Tra cứu Thủ tục HC Ngành GD LV Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 09:24

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP TỈNH

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

1. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

a. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

Đọc thêm...
 
Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 09:20

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP TỈNH

 

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

III. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

(Trường trung học bao gồm: Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).

a. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Đọc thêm...