Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo về việc nộp bài kiểm tra thực hành và trắc nghiệm môn tin học tháng 11
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2011 22:58

Danh sách học sinh thiếu bài kiểm tra tháng 11.

12A1:

01. Đặng Thế Bảo: Vắng TN+TH

12A2:

01. Đặng Thị Tuyết Mai: Không có bài

02. Hồ Thị Thúy Quyên: Không có bài

03. Trần Thị Thu Hiền: Không có bài

04. Nguyễn Thành Phúc: Nộp file tạm (không có dữ liệu)

12CBa1:

01. Nguyễn Nhựt Tiến: Không có bài.

02. Nguyễn Thanh Trúc: Không có bài

12CBa2:

01. Nguyễn Quốc Dũng: không có bài.

02. Trần Thị Thu Ngân: không có bài.

03. Nguyễn Thanh Phương: không có bài.

04. Dương Diệu Uyên: Vắng TH

* Đề nghị các học sinh trên liên hệ với giáo viên dạy lớp để bổ sung điểm kịp thời, hạn chót là ngày 26/11/2011.

Share
Các tin mới:
Các tin khác: