Thứ bảy, 02 Tháng 12 2023
Trang chủ
Thông báo về việc nộp bài kiểm tra thực hành và trắc nghiệm môn tin học tháng 11
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2011 22:58

Danh sách học sinh thiếu bài kiểm tra tháng 11.

12A1:

01. Đặng Thế Bảo: Vắng TN+TH

12A2:

01. Đặng Thị Tuyết Mai: Không có bài

02. Hồ Thị Thúy Quyên: Không có bài

03. Trần Thị Thu Hiền: Không có bài

04. Nguyễn Thành Phúc: Nộp file tạm (không có dữ liệu)

12CBa1:

01. Nguyễn Nhựt Tiến: Không có bài.

02. Nguyễn Thanh Trúc: Không có bài

12CBa2:

01. Nguyễn Quốc Dũng: không có bài.

02. Trần Thị Thu Ngân: không có bài.

03. Nguyễn Thanh Phương: không có bài.

04. Dương Diệu Uyên: Vắng TH

* Đề nghị các học sinh trên liên hệ với giáo viên dạy lớp để bổ sung điểm kịp thời, hạn chót là ngày 26/11/2011.

Share
Các tin mới:
Các tin khác: