Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Kế hoạch giao lưu, học tập kinh nghiệm với trường THPT Cao Lãnh 2
Chủ nhật, 19 Tháng 1 2014 22:05
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số : 08/KH-THPTCL1
Cao Lãnh, ngày 17  tháng  01  năm 2014
    
KẾ HOẠCH
Giao lưu, học tập kinh nghiệm với trường THPT Cao Lãnh 2
 
Căn cứ vào kết quả đạt được ở học kỳ 1 của Trường THPT Cao Lãnh 1;
Căn cứ vào thành tích đạt được của Trường THPT Cao Lãnh 2;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014. Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh 1 xây dựng kế hoạch tham gia giao lưu với trường THPT Cao Lãnh 2 cụ thể như sau:

 

I. Mục đích
 
- Tăng cường trao dồi, học hỏi về công tác quản lý đối với Ban Lãnh đạo; học tập kinh nghiệm về công tác chuyên môn ở tổ chuyên môn đối với các tổ trưởng chuyên môn; học tập các mô hình, hình thức và kinh nghiệm hoạt động đối với các bộ phận của  hai trường.
- Tăng cường công tác giao lưu, tạo mối quan hệ tốt đẹp của hai trường.
II. Thời gian, địa điểm, đối tượng và phương tiện
1 Thời gian:  14 giờ 00, ngày 21/01/2014 (thứ Ba) CB-GV-NV tập trung tại trường xe khởi hành lúc 14 giờ.
2 Địa điểm: Tại trường THPT Cao Lãnh 2.
3 Đối tượng:
- Ban lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, Ban ĐDCMHS và một số giáo viên được phân công.
- Số lượng : Có danh sách kèm theo kế hoạch.
4. Phương tiện di chuyển: Trường thuê xe 16 chỗ. Do có GV không đi xe thuê được phải đi xe honda. (giá thuê xe 800.000 đồng).
III. Nội dung giao lưu :
1. Trao đổi kinh nghiệm quản lý đối với Ban lãnh đạo.
2. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của tổ chuyên môn đối với các tổ trưởng chuyên môn.
3. Trao đổi, học hỏi các mô hình, nội dung và hình thức hoạt động đối với Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Y tế, Chữ thập đỏ, Ban Thanh tra nhân dân, Kế toán…
4. Trao đổi về công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo bồi dưỡng giúp đỡ HS yếu kém.
5. Trao đổi về việc duy trì sỉ số, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.
6. Dùng bữa cơm thân mật giữa 02 đơn vị giao lưu.
IV. Dự trù kinh phí:
1.       Tiền thuê xe:
2.       Quà lưu niệm cho đơn vị bạn: 300.000 đồng
3.       Phối hợp dùng bữa cơm chiều với đơn vị bạn: 1.500.000 đồng
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên lập kế hoạch giao lưu với THPT Cao Lãnh 2 và triển khai đến toàn thể CBGVNV.
2. Công đoàn tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhân viên đăng kí và lập danh sách đoàn tham quan giao lưu và phân công nhiệm vụ sau khi có danh sách đoàn.
3. Trong quá trình giao lưu cả đoàn thực hiện tốt phương châm “hòa nhã, chân thành, thân thiện vui vẻ, học hỏi và cầu thị” với đơn vị bạn.
4. Thời gian lập danh sách đăng ký tham gia giao lưu: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 18/01/2014.
Trên đây là kế hoạch giao lưu với trường THPT Cao Lãnh 2. Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận có liên quan thực hiện tốt./.
 
Nơi nhận :                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- THPT CL2;
- Đảng ủy;
- Công đoàn;
- Đoàn TN;
- Tổ trưởng CM;
- Lưu : VT.                                                                                                           Nguyễn Đức Điền
 
DANH SÁCH CBGVNV THAM GIA
 GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2
(kèm theo kế hoạch số  08 /KH-THPTCL1, ngày 17 tháng  01 năm 2014)
 
 
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Nguyễn Đức Điền
Hiệu trưởng
Trưởng đoàn
2
Nguyễn Phước Hòa An
P. HT
Phó đoàn
3
Nguyễn Thái Vinh
CTCĐ
Liên hệ xe 16 chỗ
4
Võ Thị Điệp
P. Bí thư
 
5
Lê Hồng Diễn
TKHĐ
Hỗ trợ Văn nghệ
6
Nguyễn Quốc Còn
GV PC
 
7
Nguyễn Văn Vui
BT Đoàn trường
 
8
Nguyễn Phước Hiền
TT Tổ Toán
 
9
Vũ Thị Bích Liên
TP Tổ Toán
 
10
Nguyễn Văn Đức
TT Tổ Văn
 
11
Trần Thị Thúy Kiều
TP Tổ Văn
 
12
Trần Đình Thanh
TT Tổ Lý
 
13
Phan Thị Ngọc Giàu
TT Tổ Sinh
 
14
Mã Thị Nhung
TT Tổ Hóa
 
15
Lê Hữu Phúc
TT Tổ SĐG
 
16
Võ Hồng Hoa
TP Tổ SĐG
 
17
Nguyễn Văn Út
TT Tổ Tin-CN
 
18
Nguyễn Thị Loan
TT Tổ VP
Chuẩn bị 1 phần quà giao lưu
19
Nguyễn Việt Cường
CT Hội
 
20
Nguyễn Hồng Lĩnh
Giáo viên
Hỗ trợ Văn nghệ
 
 
 
 
 
 
Cao Lãnh, ngày  18 tháng  01 năm 2014
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Điền
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: