Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Kế hoạch thi sáng tác tác phẩm Văn học và Báo chí Chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2013-2014
Thứ ba, 08 Tháng 10 2013 21:23
    SỞ GD -ĐT ĐỒNG THÁP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                    
       Số : 78/KH-TTHPTCL1.                     Cao Lãnh, ngày 01  tháng 10  năm  2013
 
KẾ HOẠCH
Thi sáng tác tác phẩm Văn học và Báo chí
Chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 năm học 2013-2014

 

     1. Mục đích:
        - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường năm học 2013-2014.
        - Phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn học và báo chí, qua đó chọn lọc những tác phẩm có chất lượng tốt của giáo viên và học sinh để tiếp tục tham gia cuộc thi cấp Huyện.
        - Tạo ra một loại hình sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong nhà trường, góp phần định hướng, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và nhận thức thẩm mỹ cho học sinh.
        - Là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Ngữ Văn trong nhà trường.
    2. Đối tượng, số lượng tham gia:
       - Tất cả CB-GV-NV và học sinh Trường THPT Cao Lãnh 1, mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều thể loại tác phẩm.
    3. Chủ đề:
        Chủ đề chung của cuộc thi là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
        Trêncơ sở đó, tác phẩm dự thi có thể viết về những chủ đề cụ thể như sau:
       - Tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động, sáng tạo…. làm theo gương Bác.
       - Ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm; tư tưởng đạo đức trong sáng, cao quý; tấm lòng nhân hậu, thủy chung; nhận thức thẩm mỹ tốt đẹp của những con người trong quá khứ và hiện tại.
       - Viết về mái trường, thầy cô, bạn bè, về hiện thực lao động, học tập, công tác, những cảm nhận về cuộc sống xung quanh…
       - Tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, sự yêu kính đối với Bác Hồ…
       - Cảm nhận về cuộc sống, về quê hương đổi mới…
       - Những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, về tương lai tươi sáng, về ngày mai lập nghiệp…
       - Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh thực hiện CNH-HĐH “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”
   4. Thời gian nhận tác phẩm:
       Bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày thông báo đến hết ngày 30/11/2013.
       Nơi nhận: Văn phòng Đoàn trường ( cô Thẩm Dương, thầy Vui )
  5. Hình thức, thể loại:
     - Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Thơ, Truyện ngắn, Bài viết, Tiểu phẩm, Tranh hội họa, Ảnh đẹp, Ca khúc, Ca cổ, Hò, Vè…. Không giới hạn độ dài tác phẩm.
     - Ghi rõ họ tên, địa chỉ tác giả, số điện thoại liên lạc ở bên dưới tác phẩm.
     - Tác phẩm văn học và Báo chí trình bày trên một mặt giấy A4, có thể viết tay hoặc đánh máy.
     - Tác phẩm Tranh hội họa thể hiện trên giấy khổ A3, với các chất liệu: màu nước, bột màu, bút sáp và các chất liệu khác…, ghi họ tên tác giả ở mặt sau tranh.
     - Ảnh đẹp dự thi khổ 12 x 15 cm, không ép nhựa, ghi tên ảnh và tên tác giả ở mặt sau .
   6. Ban Tổ chức và Ban giám khảo:
       Ban tổ chức cuộc thi gồm:
      - Thầy Nguyễn Đức Điền – HT – Trưởng ban
      - Cô Võ Thị Điệp – GV – Thành viên
      - Thầy Nguyễn Văn Vui – GV – Thành viên
      - Cô Lê Thị Thẩm Dương – GV – Thành viên
       Thành phần Ban giám khảo sẽ thông báo sau.
 7. Giải thưởng:
       Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả cho riêng từng thể loại. Ngoài ra, còn có các giải thưởng cho các tập thể lớp tổ chức triển khai tốt cuộc thi, có nhiều tác phẩm dự thi và đạt chất lượng tốt./.
 
 
Nơi nhận :                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Đảng ủy; .
- Các đoàn thể;
- 31 GVCN;
- Thành viên BTC;
- Lưu VT.
   
                            
                                                                                                                    Nguyễn Đức Điền
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: