Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Kế hoạch thời gian tổ chức hội thảo các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2013 22:36
             SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT CAO LANH 1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số: 66/KH-THPTCL1
            Cao Lãnh, ngày 23 tháng 9 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Hội thảo các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
 
Căn cứ công văn số 1147/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 08 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014;
Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường THPT Caso Lãnh 1;
Căn cứ vào kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2013-2014;
Nay trường xây dựng kế hoạch hội thảo về các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
 
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong năm học và thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học 2013-2014.
- Tạo cơ hội cho giáo viên chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy bộ môn của mình và đồng nghiệp.
                - Thực hiện tốt các tiêu chí trong phong trào thi đua từ năm học 2013-2014.
2. Yêu cầu
                - Tất cả các CB-GV-NV trường THPT Cao Lãnh 1 đều tham gia hội thảo và có những bài tham luận cho buổi hội thảo có kết quả cao.
- Các tổ chuyên môn phải viết và trình bày tham luận chuẩn bị kĩ các nội dung đã được phân công.
- Những môn học có học sinh yếu nhiều cũng phải đề ra các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của trường.
- Nội dung bài tham luận: Nêu thực trạng, thuận lợi, khó khăn, chỉ tiêu của trường, tổ phấn đấu đạt. Giải pháp thực hiện để đạt các chỉ tiêu đã nêu. Đề xuất-kiến nghị đối với Tổ, đối với Trường, đối với Sở. (lưu ý các giải pháp cần đạt phải làm như thế nào?, bộ phận nào làm? Lực lượng hỗ trợ, kinh phí…)
- Sau Hội thảo toàn trường sẽ cùng thực hiện để nâng cao chất lượng một cách toàn diện, làm nền tảng cơ bản cho những năm tiếp theo.
II. Nội dung kế hoạch:
- Các bộ môn chuẩn bị các tham luận trình bày về phương pháp để học tốt các bộ môn mình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng.
-          Phân công cụ thể như sau:
 
TT
TỔ
CHỦ ĐỀ THAM LUẬN
Người viết bài
1
Phó HT
 Những biện pháp chỉ đạo của Phó HT để nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường, đạt  tiêu chí thi đua NH 2013-2014.
 Thầy An
2
QLHS
 Biện pháp QLGD  đạo đức HS chưa ngoan
 Cô Dương
3
Toán
 Phương pháp dạy học hiệu quả bộ môn Toán
 Thầy Hiền
4
Vật lý
 Sử dụng thí nghiệm biểu diễn để dạy học hiệu quả.
 Thầy Thanh
5
Hoá học
 Biện pháp bồi dưỡng HS 12 thi Tốt nghiệp đạt tỉ lệ cao
 Cô Nhung
6
Sinh
 Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học môn Sinh
 Cô Giàu
7
Tin-CN-Nghề
 Ứng dụng CNTT trong việc NCCL giảng dạy
 Thầy Út
8
Ngữ văn
 Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
 Thầy Đức
9
Lịch sử
 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
 Thầy Phúc
10
Địa lý
Hiệu quả từ việc dạy học tích hợp
Cô Hoa
11
GDCD
 Giáo dục đạo đức cho học sinh qua môn GDCD
 Cô Sa
12
Tiếng Anh
Công tác phụ đạo bồi dưỡng học sinh yếu kém
 Cô Huệ
13
VP
 Nâng cao vai trò nhiệm vụ các thành viên trong các hoạt động của tổ VP
 Cô Loan
14
Đại diện ĐU
 Nâng cao vai trò Lãnh Chỉ đạo toàn diện trong nhà trường.
 Cô Điệp
15
Tổ CN
 Giải pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp
 Cô Thắm
16
Công đoàn
 Các biện pháp để đạt các tiêu chí thi đua
Thầy Vinh
 
- Tham luận mỗi bài dài không quá 3 trang giấy A4, trong hội thảo trình bày tóm tắt trong vòng khoảng  từ 8 đến 10 phút.
 
III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

            1. Thời gian : Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/10/2013 (thứ năm).
            2. Địa điểm: Hội trường THPT Cao Lãnh 1.
            3. Thành phần: CB-GV-NV  toàn trường.

IV. Biện pháp thực hiện
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo triển khai trong toàn thể CB-GV-NV thực hiện. (gửi mail ngày 23/9/2013 và dán ở phòng GV).
 - Phân công phó HT và các tổ Trưởng chuyên môn, GV viết bài tham luận. Nếu tổ trưởng CM cử GV trong tổ viết thì tổ Trưởng phải kiểm duyệt lại các bài tham luận của tổ mình, chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, ghi tên tổ trưởng xác nhận. (Gửi qua email cho Hiệu trưởng trước ngày 1/10/2013) không được chậm trễ so quy định.
- Tổ VP: Chuẩn bị Hội trường, nước uống khi nghỉ giải lao;
- Tổ Tin: Trình chiếu khi phát biểu tham luận;
- Trường mời đại diện UBND Huyện, Sở, các trường THPT trong Huyện dự.
- Hiệu trưởng chuẩn bị báo cáo đề dẫn.
- Thầy Lê Thanh Hoàng cắt chữ trang trí bảng:
 
HỘI THẢO
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 NĂM HỌC 2013-2014”
 
Trên đây là kế hoạch hội thảo các  biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2013-2014. Hiệu trưởng đề nghị phó HT và các tổ trưởng chuyên môn; giáo viên được phân công thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Hiệu trưởng để được xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- ĐU(b/c);                                                                                                                                                                            (đã ký)          
- Phó HT, TT CM, GV(t/hiện);
- Lưu VT.
 
                                                                                                                                Nguyễn Đức Điền
                                                                                 
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: