Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách GVCN năm học 2012 - 2013
Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 22:42

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Áp dụng từ ngày 27/08/2012

 

 

STT

Lớp

Họ và tên GV

Số ĐT

1

12A1

Phạm Hữu Thạnh

 0916.939.376

2

12A2

Tô Thị Tư

 0986.822.844

3

12A3

Nguyễn Văn Vui

 0939.093.398

4

12CBo1

Nguyễn Thị Kim Thắm

 0913.612.660

5

12CBo2

Nguyễn Thị Băng Tuyền

 0987.281.775

6

12CBo3

Nguyễn Thái Vũ

 0944.978.707

7

12CBo4

Phạm Thị Lê Duy

 0919.784.047

8

12CBo5

Nguyễn Thị Cẩm Trong

 0917.456.018

9

12CBo6

Võ Hồng Phỉ

 0902.516.305

10

12CBo7

Nguyễn Kim Trắc

 01697.927.576

1

11A1

Võ Thị Điệp (Sinh)

 0918.780.856

2

11A2

Huỳnh Thị Thúy Hằng

 0914.896.096

3

11A3

Trần Hữu Phước

 0919.938.090

4

11CBo1

Võ Thị Kim Tuyến

 01667.394.439

5

11CBo2

Nguyễn Mai Thảo Nguyên

 0909.162.922

6

11CBo3

Võ Huỳnh Như

 0958.516.005

7

11CBo4

Thái  Văn Châu

 01259.719.088

8

11CBo5

Nguyễn Hồng Lĩnh

 0908.223.212

9

11CBo6

Võ Hồng Hoa

 01234.006.999

10

11CBo7

Nguyễn Thùy Ngân

 01257.383.828

1

10A1

Lê Thị Mỹ Hạnh

 0919.870.448

2

10A2

Đăng Lê Uyên Phương

 

3

10A3

Trần Thị Hương Hoa

 0939.539.169

4

10CBo1

Bùi Thị Linh

 01695.736.686

5

10CBo2

Đinh Thị Kim Sa

 0673.924.785

6

10CBo3

Nguyễn Thị Hương Quê

 0984.539.067

7

10CBo4

Lê Phước Duy

0949.748.047 

8

10CBo5

Võ Thị Điệp (KT)

 0673.504.504

9

10CBo6

Trần Kim Thảo

 0979.417.583

10

10CBo7

Lê Thị Kim Ba

 0673.855.543

11

10CBo8

Phan Quốc Nam

0919.543.593 

12

10CBo9

Vũ Thị Bích Liên

 0919.363.242

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: