Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp, CĐ, ĐH và học sinh có nhiều phấn đấu trong năm học 2012 - 2013
Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 22:17
    SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
                                                                                                Cao Lãnh, ngày 18 tháng 4 năm 2013
 
DANH SÁCH  KHEN THƯỞNG
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2013
 
Nhằm khuyến khích học sinh phấn đấu học tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2013, Ban đại diện CMHS Trường THPT Cao Lãnh 1 khen thưởng những  học sinh như sau:
  1. Đối với học sinh lớp 12 có nhiều phấn đấu:
 
TT
Họ và tên
Lớp
Số tiền
1
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
12CBo1
100.000 đồng
2
Nguyễn Linh Kha
12CBo1
100.000 đồng
3
Lê Khánh
12CBo1
100.000 đồng
4
Trần Văn Lắc
12CBo1
100.000 đồng
5
Phương Thế Nam
12CBo1
100.000 đồng
6
Nguyễn Thị Cẩm Vân
12CBo2
100.000 đồng
7
Phạm Như Ý
12CBo2
100.000 đồng
8
Cao Thanh Duy
12CBo3
100.000 đồng
9
Trương Phát Đạt
12CBo3
100.000 đồng
10
Nguyễn Chí Hiếu
12CBo3
100.000 đồng
11
Lê Hữu Tâm
12CBo6
100.000 đồng
  1. Đối với học sinh khối 12 có thành tích xuất sắc kỳ thi TN:
TT
Họ và tên
Lớp
Số tiền
1
Nguyễn Cao Nhân
12A1
200.000 đồng
2
Huỳnh Thị Mộng Bình
12A1
200.000 đồng
3
Đinh Văn Nhân
12CBo4
200.000 đồng
4
Đỗ Phạm Đăng Khoa
12A1
200.000 đồng
5
Trần Thị Bích Phương
12A1
200.000 đồng
  1. Đối với học sinh khối 12 có thành tích xuất sắc kỳ thi Đại học- Cao Đẳng
TT
Họ và tên
Lớp
Số tiền
1
Nguyễn Cao Nhân
12A1
300.000 đồng
2
Nguyễn Thị Cẩm Thu
12A1
300.000 đồng
                                                                                                               
Người lập
 
 
Lê Thị Thẩm Dương

 

* Các học sinh có tên trong danh sách khen thưởng trên liên hệ Cô Lê Thị Thẩm Dương để nhận thưởng.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: