Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo xét chọn tân sinh viên, trao học bổng“ Tiếp sức đến trường” chương trình “ Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi trẻ năm 2013
Thứ bảy, 10 Tháng 8 2013 11:22
   
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 1131/SGDĐT-CTHS-GDQP
Đồng Tháp, ngày 08 tháng 8  năm 2013
V/v xét chọn tân sinh viên, trao học bổng“ Tiếp sức đến trường” chương trình “ Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi trẻ năm 2013
 
 
 
Kính gửi:
 
 
- Giám đốc TT GDTX huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.
 
Căn cứ công văn số 282/CV-BTT ngày 22/7/2013 của Báo tuổi trẻ về việc tham gia triển khai, xét học bổng Tiếp sức đến trường dành cho tân sinh viên 11 tỉnh ĐBSCL năm 2013;
Học bổng “ Tiếp sức đến trường” là một trong những học bổng thuộc Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi trẻ nhằm hỗ trợ kịp thời cho những học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013 nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có khả năng đi học;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc TT GDTX huyện, thị, thành phố, thông báo rộng rãi đến các học sinh thông tin học bổng “ Tiếp sức đến trường” thuộc Chương trình “ Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ (thông tin của chương trình gửi qua Email của đơn vị) và thực hiện các nội dung xét chọn cụ thể như sau:
                1. Đối tượng, số lượng xét chọn nhận học bổng:
- Đối tượng : Là học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2013, nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được tiếp sức.
-  Số lượng :Mỗi đơn vị xét chọn, giới thiệu từ 02 đến 03 em (xếp theo thứ tự ưu tiên.
2. Điều kiện xét nhận học bổng: Phải đạt 3 điều kiện như sau:
                - Thứ nhất : Gia cảnh đặc biệt khó khăn (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường; là hộ nghèo phải có bản photo sổ hộ nghèo), có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
                - Thứ hai : Trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2013-2014 ; ưu tiên cho những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, có điểm trúng tuyển cao (Có bản Photo giấy báo trúng tuyển hay xác nhận của nhà trường).
                - Thứ ba : Có thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.
                3. Hồ sơ đăng ký xét chọn nhận học bổng: Bao gồm
                - Thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (Đề nghị các em hãy viết một lá thư trình bày đầy đủ với Ban tổ chức về hoàn cảnh sống, sự khó khăn, nỗ lực của bản thân và gia đình trong việc kiếm sống, học tập... những hoạt động của bạn cho trường, cho cộng đồng (nếu có), đồng thời hãy nói rõ về ước mơ, hoài bão của mình về tương lai...(Lưu ý : Phần này là nội dung quan trọng để xét chọn cấp học bổng).
                - Thư đề đạt nguyện vọng (gửi kèm mẫu qua Email của đơn vị).
                - Giấy xác nhận có hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương (đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có sổ hộ nghèo) hoặc bản photo sổ hộ nghèo đối với những bạn gia đình thuộc diện hộ nghèo.
                - Bản photo giấy báo trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2013 – 2014 (hoặc giấy xác nhận trúng tuyển của nhà trường).
                4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
                - Thời gian nộp hồ sơ: đến hết 17/8/2013 (tính theo dấu Bưu điện).
- Địa điểm nộp hồ sơ: các đơn vị tập hợp hồ sơ và danh sách trích ngang (đính kèm mẫu) gửi về Phòng CTHS-GDQP - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp. Riêng bản danh sách trích ngang ngoài gửi văn bản chính các đơn vị phải gửi văn bản qua địa chỉ Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5. Tổ chức xét chọn:
- Căn cứ vào hồ sơ các đơn vị giới thiệu, Sở Giáo dục - Đào tạo và Tỉnh đoàn tổ chức xét chọn 20 em gửi đề nghị Báo Tuổi trẻ trao học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng).
- Thời gian tổ chức xét chọn: ngày 19/8/2013.
    Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai kịp thời. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ phòng CTHS-GDQP để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
 KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Tỉnh đoàn Đồng Tháp (phối hợp);
- Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp (phối hợp) ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở(báo cáo);
- Lưu: VT, S( 65 b).
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Trần Thanh Liêm
 
* Các học sinh của trường THPT Cao Lãnh 1  đủ điều kiện và có nguyện vọng xét chọn nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi trẻ liên hệ với cô Thẩm Dương ĐT: 0987.774.166 để được hướng dẫn chi tiết.
 
Chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi trẻ:
 
NVU.
Attachments:
Download this file (THU DE DAT NGUYEN VONG.doc)Mẫu thư đề bạt nguyện vọng xét chọn học bổng[Mẫu thư đề bạt nguyện vọng xét chọn học bổng]64 Kb130 Downloads
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: