Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Tổng hợp danh sách học sinh có nguy cơ rớt Tốt nghiệp
Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 09:21

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH
HỌC SINH CÓ NGUY CƠ RỚT TỐT NGHIỆP
 
TT
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
Cao Thanh Duy
12CBO3
 
2
Nguyễn Chí Hiếu
12CBO3
 
3
Nguyễn Hữu Nhân
12CBO3
 
4
Quách Vĩnh
12CBO3
 
5
Lê Tuấn Vũ
12CBO3
 
6
Nguyễn Thị Diểm
12CBO4
 
7
Nguyễn Công Hậu
12CBO4
 
8
Nguyễn Trúc Linh
12CBO4
 
9
Võ Thị Bích Liên
12CBO4
 
10
Bùi Duy Phúc
12CBO4
 
11
Võ Thị Kiều Nương
12CBO4
 
12
Võ Văn Tánh
12CBO4
 
13
Mai Trinh
12CBO4
 
14
Võ Ngọc Tuyền
12CBO4
 
15
Nguyễn Thị Trà Giang
12CBO4
 
16
Lương Quốc Cường
12CBO4
 
17
Nguyễn Thanh Nhân
12CBO4
 
18
Huỳnh Ngọc Sơn
12CBO4
 
19
Nguyễn Tiến Thành
12CBO4
 
20
Trần Văn Lắc
12CBO1
 
21
Phương Thế Nam
12CBO1
 
22
Lê Khánh
12CBO1
 
23
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
12CBO1
 
24
Nguyễn Linh Kha
12CBO1
 
25
Nguyễn Trường An
12CBO1
 
26
Trần Thị Gấm
12CBO1
 
27
Nguyễn Văn Huy
12CBO1
 
28
Nguyễn Thị Bích Ngọc
12CBO1
 
29
Đặng Thị Bé Ngọc
12CBO1
 
30
Dương Thị Thảo
12CBO5
 
31
Đặng Khôi Nguyên
12CBO5
 
32
Trần Văn Việt
12CBO5
 
33
Phạm Thị Bé Ngọc
12CBO5
 
34
Lê Hữu Tâm
 
 
35
Nguyễn Thị Thu Thảo
12CBO6
 
36
Nguyễn Hồng Minh
12CBO6
 
37
Huỳnh Ngọc Trưng
12CBO6
 
38
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
12CBO6
 
                                                                                        Người tổng hợp
 
 
 
 
                  Lê Thị Thẩm Dương
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: