Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Đảng uỷ Trường THPT Cao Lãnh 1 kiện toàn Uỷ ban kiểm tra
Thứ tư, 30 Tháng 1 2013 22:44

Cuối tháng 01/2013, Đảng ủy Trường THPT Cao Lãnh 1 đã được kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy sau một thời gian khá dài bị khuyết thành viên do luân chuyển cán bộ. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Võ Thị Điệp – Phó Bí thư Đảng ủy – Bí thư Chi bộ 2 - Chủ nhiệm UBKT.

- Đồng chí Phan Thị Ngọc Giàu – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ 3 - thành viên UBKT.

- Đồng chí Trần Thị Thúy Kiều – Chi ủy viên Chi bộ 1- thành viên UBKT.

Được biết, ngay sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh về việc chuẩn y ủy viên và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, vào ngày 30/01/2013 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường THPT Cao Lãnh 1 đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể Ủy ban kiểm tra theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Điền – Bí thư Đảng bộ. Tập thể UBKT đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế khuyết điểm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong thời gian qua, nhất là từ tháng 7/2012 đến nay, cống tác kiểm tra giám sát và công tác tham mưu cho Đảng ủy chưa được thực hiện tốt.

Kết luận Hội nghị kiểm điểm, tập thể Ủy ban kiểm tra đã thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót, đồng thời định hướng giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.
 

NGỌC ĐIỆP.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: