Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Công bố kết quả Cuộc thi sáng tác báo ảnh chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 22:49

Kết quả Cuộc thi sáng tác báo ảnh chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

 

TT
TẬP THỂ LỚP
GIẢI
1
Tập thể 10A1
Nhất
2
Tập thể 10CBo4
Nhì
3
Tập thể 10A3
Ba
4
Tập thể 10A2
Ba
5
Tập thể 10CBo2
Khuyến khích
6
Tập thể 10CBo6
Khuyến khích
7
Tập thể 11A1
Nhất
8
Tập thể 11CBo1
Nhì
9
Tập thể 11CBo2
Ba
10
Tập thể 11A2
Ba
11
Tập thể 11CBo5
Khuyến khích
12
Tập thể 11CBo3
Khuyến khích
13
Tập thể 12CBo1
Nhất
14
Tập thể 12A3
Nhì
15
Tập thể 12CBo6
Ba
16
Tập thể 12CBo4
Ba
17
Tập thể 12CBo5
Khuyến khích
18
Tập thể 12A2
Khuyến khích

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: