Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Trường THPT Cao Lãnh 1 hội nghị công chức viên chức năm học 2012 - 2013
Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 20:43

Sáng ngày 22/9/2012 Trường THPT Cao lãnh 1 đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2012-2013. Tham dự Hội nghị có mặt 83/95 cán bộ viên chức được triệu tập.

Chủ tọa Hội nghị gồm Ban lãnh đạo trường, đại diện Công đoàn và đại diện giáo viên. Thư ký Hội nghị gồm Thư ký hội đồng trường và Thư ký Công đoàn.

Đoàn chủ tịch

Chương trình hội nghị diễn ra gồm các nội dung:

1- Báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013

2- Thông qua quy chế làm việc

3- Thông qua quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

4- Kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013

5- Báo cáo thu chi tài chính và Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012-2013 

6- Kế hoạch quản lý học sinh và sử dụng CSVC 

7- Kế hoạch thi đua của năm học 2012-2013 

8- Kế hoạch Đoàn- Hội

9- Báo cáo kế hoạch ngoại khóa và hoạt động NGLL

10- Kế hoạch kiểm tra nội bộ

11- Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2012-2013

12-Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2011-2012 và phương hướng hoạt động năm học 2012-2013

13- Thông quy quy tắc ứng xử trong nhà trường

14-Báo cáo tổng hợp thu chi Công đoàn năm 2012

15-Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và giải trình

16. Gợi ý thảo luận

17-Phát biểu ý kiến đóng góp của CB-GV.

18-Giải trình, biểu quyết những vấn đề chưa thống nhất

19- Thông qua các quyết định đầu năm

20- Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn

Ký giao ước quí chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

21-Thông qua nghị quyết hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm của CB-GV. Có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, xác đáng, hiến kế tích cực cho nhà trường trong việc ban hành các tiêu chí thi đua, quy tắc làm việc, phương pháp quản lý học sinh…Kết thúc Hội nghị, đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao Nghị quyết Hội nghị viên chức của trường sẽ được áp dụng thực hiện trong năm học 2012-1013.

 

NGỌC ĐIỆP

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: