Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Bổ nhiệm mới Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT Đồng Tháp
Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 14:31

Căn sứ Quyết định 450/QĐ-SNVĐT ngày 17/8/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc điều động cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 29-8-2012 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành Quyết định số 1250/QĐ-SGDĐT.TCCB về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng GDĐT huyện Lấp Vò giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT.

- Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm.

- Ngày sinh: 03/3/1969.

- Ngày vào Đảng:
   + Dự bị: 10/8/1995.
   + Chính thức: 10/8/1996.

- Trình độ CMNV: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

 

(Nguồn Sở GD&ĐT Đồng Tháp)

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: