Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách đăng ký dự thi Học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
Thứ ba, 11 Tháng 9 2012 18:18

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

 

NĂM HỌC: 2012 - 2013

 

SỐ
HỌ VÀ TÊN
NGÀY
DÂN
GIỚI
HS
KQ H.TẬP 2011-2012
TBM DỰ THI
ĐIỂM THI CẤP TRƯỜNG
MÔN DỰ
TT
THÍ SINH
SINH
TỘC
TÍNH
LỚP
HK
HL
THI
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1
Văn Võ Xuân Ái
19/02/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.20
15.50
Toán
2
Ngô Thị Huỳnh Như
25/09/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.40
15.50
Toán
3
Thái Minh Nhứt
21/08/1995
Kinh
Nam
12A1
T
G
9.30
14.50
Toán
4
Trần Đình Trọng
10/09/1995
Kinh
Nam
12A1
T
K
9.80
14.00
Toán
1
Hoàng Hà
28/09/1995
Kinh
Nam
12A1
T
K
8.90
16.00
Vật lý
2
Đào Xuân Vĩnh
05/05/1995
Kinh
Nam
12A1
T
K
9.10
17.00
Vật lý
1
Trần Thanh Liêm
14/03/1995
Kinh
Nam
12A1
T
G
9.10
14.00
Hoá học
2
Trần Xuân Loan
24/02/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.00
12.00
Hoá học
3
Nguyễn Thị Yến Nhi
22/08/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.00
13.00
Hoá học
4
Nguyễn Thị Cẩm Thu
31/01/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.40
15.00
Hoá học
1
Huỳnh Thị Mộng Bình
26/09/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
8.70
11.75
Sinh học
2
Trần Kim Mạnh
25/01/1995
Kinh
Nữ
12CBo1
T
K
8.50
12.25
Sinh học
3
Nguyễn Cao Nhân
06/12/1995
Kinh
Nam
12A1
T
G
8.60
11.75
Sinh học
4
Nguyễn Thanh Nhi
12/01/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
K
7.60
12.25
Sinh học
1
Nguyễn Khắc Bình
09/06/1995
Kinh
Nam
12CBo1
T
K
7.80
13.00
Ngữ văn
2
Lê Kim Duyên
25/10/1995
Kinh
Nữ
12A2
T
K
7.70
14.50
Ngữ văn
3
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
13/11/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
7.30
14.50
Ngữ văn
4
Bùi Duy Thức
17/05/1995
Kinh
Nam
12A1
T
K
7.40
7.40
Ngữ văn
1
Lê Cẫm Giang
03/11/1996
Kinh
Nữ
11A1
T
K
8.70
14.50
Lịch sử
2
Nguyễn Chí Hải
30/01/1995
Kinh
Nam
12CBo6
T
K
7.90
16.00
Lịch sử
3
Nguyễn Ngọc Huyền
25/09/1995
Kinh
Nữ
12CBo4
T
K
9.40
18.00
Lịch sử
4
Dương Nữ Thu Ngân
19/06/1996
Kinh
Nữ
11A1
T
K
7.80
14.00
Lịch sử
1
Đinh Văn Nhân
27/08/1995
Kinh
Nam
12CBo4
T
K
8.20
14.00
Địa lý
2
Đỗ Thị Mai Thi
11/12/1996
Kinh
Nữ
11A3
T
K
9.10
14.25
Địa lý
3
Nguyễn Phan Thoại
22/09/1995
Kinh
Nam
12A2
T
K
8.40
14.00
Địa lý
4
Nguyễn Nhựt Trường
14/08/1995
Kinh
Nam
12A1
T
G
9.20
15.00
Địa lý
1
Nguyễn Thị Hà
11/03/1995
Kinh
Nữ
12A1
T
G
9.20
9.05
Tiếng Anh
2
Phạm Quốc Huy
19/07/1995
Kinh
Nam
12A1
T
K
9.20
13.60
Tiếng Anh
3
Đỗ Phạm Đăng Khoa
13/10/1995
Kinh
Nam
12A1
T
G
9.00
9.10
Tiếng Anh
4
Lê Anh Tuấn
27/10/1995
Kinh
Nam
12A2
T
K
9.10
11.80
Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng danh sách này có  30 thí sinh./.
 
H Cao Lãnh, ngày 07 tháng 09 năm 2012
 
LẬP BẢNG
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Lê Hồng Diễn
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: