Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách học sinh được nhận học bổng của ngân hàng AgriBank nhân dịp năm học mới 2012 - 2013
Thứ tư, 29 Tháng 8 2012 22:11

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK ĐỒNG THÁP

(Nhân dịp khai giảng năm học mới 2012 - 2013)

 

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp
(năm học 2011 - 2012)

Số tiền

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Hồng

Đào

10A1

1.000.000

 

 

2

Dương Nữ Thu

Ngân

10A1

1.000.000

 

 

3

Phạm Văn Nhựt

Tiếng

10A1

1.000.000

 

 

4

Nguyễn Thị Cẩm

Tuyên

10A1

1.000.000

 

 

5

Lê Thị Thuý

An

10A2

1.000.000

 

 

6

Nguyễn Minh Thức

Em

10A2

1.000.000

 

 

7

Nguyễn Tấn

Hiếu

10A2

1.000.000

 

 

8

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

10A2

1.000.000

 

 

9

Võ Thị Mỹ

Phượng

10A2

1.000.000

 

 

10

Nguyễn Lê Thảo

Uyên

10A2

1.000.000

 

 

11

Võ Thị Cẩm

Ngân

10A3

1.000.000

 

 

12

Trần Thị Diễm

Phúc

10A3

1.000.000

 

 

13

Lê Thị Minh

Thư

10A3

1.000.000

 

 

14

Nguyễn Thị Hồng

Dung

10CBo1

1.000.000

 

 

15

Lê Thái

Hòa

10CBo1

1.000.000

 

 

16

Phạm Thị Thuý

Ngoan

10CBo1

1.000.000

 

 

17

Lê Trần Ngọc

Trầm

10CBo2

1.000.000

 

 

18

Lê Minh

Đức

10CBo3

1.000.000

 

 

19

Võ Trần Thị Thuý Kiều

Trinh

10CBo3

1.000.000

 

 

20

Đặng Ngọc

Hân

10CBo4

1.000.000

 

 

21

Nguyễn Thị Thuỳ

Linh

10CBo4

1.000.000

 

 

22

Nguyễn Thị Phương

Anh

10A2

1.000.000

 

 

23

Lê Thị

Hiếu

10CBo5

1.000.000

 

 

24

Nguyễn Hoàng Triệu

Huy

10CBo5

1.000.000

 

 

25

Lê Diễm

Kiều

10CBo5

1.000.000

 

 

26

Võ Thị

Zol

10CB 05

1.000.000

 

 

27

Trần Đăng

Khoa

10CBo6

1.000.000

 

 

28

Bùi Thị Yến

Ngọc

10CBo8

1.000.000

 

 

29

Đặng Văn

Tèo

11A1

1.000.000

 

 

30

Nguyễn Hữu

Nhân

11A2

1.000.000

 

 

31

Huỳnh Ngọc Thanh

Phú

11A2

1.000.000

 

 

32

Trần Thiện

Tâm

11A2

1.000.000

 

 

33

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

11A2

1.000.000

 

 

34

Phan Minh

Nhựt

11A3

1.000.000

 

 

35

Nguyễn Tấn

Lợi

11CBo2

1.000.000

 

 

36

Phạm Hoàng

Minh

11CBo2

1.000.000

 

 

37

Phạm Minh

Sang

11CBo2

1.000.000

 

 

38

Nguyễn Bình Phương

Hiền

11CBo3

1.000.000

 

 

39

Phùng Yến 

Ngọc

11CBo3

1.000.000

 

 

40

Trần Thị Cẩm

Nhung

11CBo3

1.000.000

 

 

41

Nguyễn Ngọc

Huyền

11CBo4

1.000.000

 

 

42

Võ Ngọc

Tuyền

11CBo4

1.000.000

 

 

43

Phạm Thị Bé

Ngọc

11CBo5

1.000.000

 

 

44

Vũ Trọng

Sáng

11CBo5

1.000.000

 

 

45

Trần Thị Kim

Em

11CBo6

1.000.000

 

 

46

Bùi Thanh

Hải

11CBo6

1.000.000

 

 

47

Đỗ Thị Kim

Hương

11CBo6

1.000.000

 

 

48

Lê Thị Thu

Lan

11CBo6

1.000.000

 

 

49

Đặng Thị Yến

Nhi

11CBo6

1.000.000

 

 

50

Đặng Văn

Nhờ

11CBo6

1.000.000

 

 

51

Lê Anh

Tuấn

11CBo6

1.000.000

 

 

52

Võ Thị Bé

Ty

11CBo6

1.000.000

 

 

53

Phạm Ngọc

Châu

11CBo7

1.000.000

 

 

54

Bùi Hoàng

Đệ

11CBo7

1.000.000

 

 

55

Nguyễn Ngọc 

Sơn

11CBo7

1.000.000

 

 
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: