Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Phát động cuộc thi "Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"
Thứ sáu, 17 Tháng 8 2012 13:40

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP

CĐCS TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-CĐCSCL1

V/v tham gia cuộc thi viết  “Những tấm gương phụ nữ

Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”

Cao Lãnh, ngày 16 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:  Tất cả đoàn viên

 

Thực hiện tinh thần công văn số 158/CĐN ngày 15/8/2012 của Công đoàn GD tỉnh Đồng Tháp về việc tham gia cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Đây là dịp để phát hiện, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong nữ CNVCLĐ nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng , xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
Nay BCH CĐCS Trường THPT Cao Lãnh 1 xin thông báo đến tất cả các đoàn viên tham gia và có nhiều bài viết về những tấm gương tiêu biểu của nữ CNVCLĐ tại đơn vị (thể lệ và qui chế cuộc thi được gửi kèm bên dưới).
Thời gian nhận bài dự thi : Từ nay đến hết ngày 15/10/2012.
Sau khi BCH CĐCS tập hợp sẽ chuyển tất cả các bài dự thi đã nộp gửi về Công đoàn GD tỉnh hạn chót ngày 20/10/2012.
Rất mong tất cả đoàn viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.
 
Nơi nhận:

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

- Như trên;
- Lưu: CĐCS.

Nguyễn Thái Vinh

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 HD/BTC – TG  Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI
 
“ Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang “
 
Thực hiện kế hoạch số 72/KH-ĐCT ngày 10 tháng 06 năm 2012 về việc tổ chức Cuộc thi viết “ Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, để Cuộc thi đạt kết quả tốt và đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức Cuộc thi ra Thể lệ Cuộc thi như sau :
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI :
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Đặc biệt khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI :
1. Nội dung :
Bài thi là những câu chuyện có thực về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu với các phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang.
2. Hình thức :
- Bài thi phải được viết bằng tiếng Việt. Độ dài không quá 1.000 từ. Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, có thể kèm theo ảnh chụp minh họa.
- Thể loại bài viết : Bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự điều tra, bài phản ánh, ghi chép, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm.
- Ưu tiên cao nhất cho những bài viết chân thực, có tính phát hiện cao, nhân vật được phát hiện gây ấn tượng, có tầm ảnh hưởng xã hội sâu rộng.
- Nhân vật trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, trong phạm vi thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay.
- Bài viết chưa tham gia các cuộc thi khác.
III. QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TƯỢNG DỰ THI :
- Được đề nghị BTV Hội LHPN địa phương hỗ trợ trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin, thẩm định thành tích điển hình tiêu biểu ở địa phương và gửi bài dự thi.
- Những tác phẩm có chất lượng tốt được chọ đăng trên các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam. Chế độ nhuận bút trả theo quy định hiện hành.
- Những bài viết được đăng trên báo sẽ được đưa vào chấm, xét trao giải thưởng theo đúng quy định của Thể lệ cuộc thi và được lựa chọn in thành sách ( bản quyền các bài dự thi đạt giải thuộc về Ban tổ chức )
IV. THỜI HẠN NỘP BÀI THI:
Từ 10/06/2012 đến 30/10/2012 ( theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển email ).
V. NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM KHẢO VÀ BAN THƯ KÝ :
1. Ban giám khảo :
- Làm việc công minh, khách quan, chính xác theo đúng thể lệ Cuộc thi. Mọi thành viên Ban giám khảo có quyền hạn ngang nhau, độc lập trên phiếu chấm của mình.
- Điểm chấm mỗi bài thi của thành viên Ban giám khảo chênh lệch không quá 2 điểm, BGK phải hội ý chấm bài.
- Ban giám khảo chịu trách nhiệm giúp Ban tổ chức đánh giá các bài dự thi.
2. Ban thư ký :
- Dựa trên kết quả chấm Sơ khảo, Hội đồng sơ khảo, Thư ký sẽ tổng hợp danh sách dự thi, bài dự thi của cá nhân, tập thể cán bộ Hội có bài thi chất lượng vào vòng Chung khảo
- Lập biên bản kết quả chấm thi của Ban giám khảo.
VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI :
- 1 Giải nhất : 7.000.000 đồng.
- 2 Giải nhì : 5.000.000 đồng/ mỗi giải.
- 3 Giải ba : 4.000.000 đồng/ mỗi giải.
- 5 Giải khuyến khích : 1.000.000 đồng/ mỗi giải.
Ngoài ra, những nhân vật phụ nữ tiêu biểu sẽ được tặng Bằng khen của TW Hội  LHPN Việt Nam  ( kèm tiền thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng ).
VII. VỀ VIỆC KHIẾU NẠI VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN :
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết quả được đăng tải công bố trên trang web và trang Báo của Hội LHPN Việt Nam, cá nhân, tập thể có bài dự thi không lọt vào vòng chung khảo cho rằng kết quả chưa thỏa đáng có quyền gửi thư, email, fax đến Thư ký Hội đồng giám khảo  ( Ban tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam ) để khiếu nại. Khi nhận được khiếu nại, thư ký Hội đồng giám khảo sẽ có thông báo cho cá nhân, đại diện tập thể biết đã nhân được khiếu nại. Mọi khiếu nại sau thời gian quy định trên đều không được xem xét.
- Bất kỳ ai phát hiện bài dự thi đạt giải thưởng chính thức có vi phạm tranh chấp về bản quyền thì đều có quyền thông báo đến Ban tổ chức. Thông báo này phải được lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ họ tên, địa chỉ kèm theo photo Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người khiếu nại gửi cho Ban tổ chức ( qua Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam ), gửi thư đảm bảo. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố, trao giải. Quá 1 tháng sẽ không được xem xét giải quyết.
- Nếu có khiếu nại, Ban tổ chức sẽ xem xét, thẩm định nếu thấy có vi phạm nghiêm trọng sẽ ra quyết định thu hồi giải thưởng.
- Các thành viên trong Ban giám khảo, Ban tổ chức không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kết quả chấm vòng chung khảo trước khi những kết quả này được công bố tại Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
Địa chỉ nhận bài dự thi :
- Báo Phụ nữ Việt Nam – 47 Hàng Chuối, Hà Nội ( Điện thoại : 04.39713500; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).
Mọi thông tin cần thiết Ban tổ chức sẽ đăng tải trên Website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ http://www.hoilhpn.ogr.vn; http://vwu.vn

Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký Cuộc thi và những người tham gia Cuộc thi căn cứ Thể lệ này để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vần đề gì cần trao đổi, đề nghị liên hệ trục tiếp với Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi ( qua Ban tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam ), điện thoại 043.9720041 để phối hợp giải quyết.

 

  TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Nơi nhận :

 

- TT ĐCT ( để báo cáo )
- Thành viên Ban điều hành và Tổ giúp việc
- Hội LHPN 63 tỉnh thành và đơn vị trực thuộc
- TWĐTN,Tổng LĐLĐ VN
- Ban tổ chức, Ban giám khảo
- Lưu BTG, VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: