Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ Công đoàn Tin hoạt động Công đoàn Quyết định thành lập Ban nữ công CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2015

Mạng giáo dục VNedu

Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay8967

Hiện tại: 109 khách, 3 bots 
Quyết định thành lập Ban nữ công CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2015
Viết bởi Nguyễn Văn Út   
Thứ sáu, 10 Tháng 8 2012 08:32

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP

CĐCS TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 12/QĐ-CĐCSCL1 Cao Lãnh, ngày 05 tháng 8  năm 2012

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Nữ công CĐCS Trường THPT Cao Lãnh 1

Nhiệm kỳ 2012-2015

 

 

        - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

        - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của của Công đoàn cơ sở Trường THPT Cao Lãnh 1;

        - Xét năng lực của cán bộ đoàn viên và theo đề nghị của đ/c UV BCH CĐCS phụ trách công tác Nữ công. BCH CĐCS Trường THPT Cao lãnh 1,

                                                    QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Ban Nữ công CĐCS Trường THPT Cao lãnh 1 nhiệm kỳ 2012-2015 gồm các đ/c sau :

1. Đ/c Võ Thị Điệp –  UV.BCH CĐCS                  : Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Trong – UV.BCH CĐCS  : Phó Trưởng ban

3. Đ/c Nguyễn Thùy Ngân – CĐV                         : Thành viên

4. Đ/c Trần Thị Hương Hoa – CĐV                       : Thành viên

5. Đ/c Huỳnh Thị Thúy Hằng – CĐV                     : Thành viên

Điều 2.  Ban Nữ công CĐCS có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động Nữ công theo quy định của tổ chức Công đoàn.

Điều 3. Bộ phận hành chánh Công đoàn cơ sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:                                                                                   

- Như điều 1;

- Các Tổ CĐ;

- Lưu: CĐCS.

TM. BCH CÔNG ĐÒAN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

  

Nguyễn Thái Vinh

 

 

 

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: