Chủ nhật, 03 Tháng 12 2023
Trang chủ
Danh sách cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè năm 2012 do sở GDĐT tổ chức
Thứ sáu, 03 Tháng 8 2012 12:51

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2012 DO SỞ GDĐT TỔ CHỨC
 
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị
Môn
Chuyên đề tập huấn
1
Võ Thị Kim Tuyến
Giáo viên, Tổ CN-Nghề
Công nghệ
GD hòa nhập HS khuyết tật cấp THPT
2
Bùi Minh Châu
Giáo viên, Tổ Lý
3
Hồ Minh Chánh
Giáo viên, Tổ Thể dục
Thể dục
Bồi dưỡng GV dạy môn GDQP-AN cấp THPT
4
Trần Quốc Toản
Tổ trưởng, Tổ Thể dục
5
Nguyễn Bảo Toàn
Tổ phó, Tổ Thể dục
6
Huỳnh Vũ Phương
Giáo viên, Tổ Thể dục
7
Nguyễn Tri Phương
Giáo viên, Tổ Thể dục
8
Lê Thanh Hoàng
Giáo viên, Tổ Thể dục
9
Phạm Hữu Phúc
Giáo viên, Tổ Thể dục
10
Huỳnh Quang Vinh
P. Hiệu trưởng
Địa
Tăng cường PP GD kỷ luật tích cực trường PT
11
Lê Thị Thẩm Dương
TLTN
Văn
12
Nguyễn Đức Điền
Hiệu trưởng
Tiếng Anh
GD kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý
13
Võ Hồng Hoa
Giáo viên, Tổ Địa
Địa
GD bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp THPT
14
Nguyễn Thị Kim Định
Tổ trưởng, Tổ GDCD
GDCD
Tập huấn, bồi dưỡng phổ biến giáo dục pháp luật
15
Nguyễn Thị Kim Định
Tổ trưởng, Tổ GDCD
GDCD
Bồi dưỡng biên soạn đề kiểm tra, đáng giá môn GDCD, Công nghệ cấp THPT
16
Nguyễn Thị Thu Hà
Võ Thị Điệp
Tổ trưởng, Tổ CN-Nghề
Giáo viên
KTCN
KTNN
17
Huỳnh Quang Vinh
P. Hiệu trưởng
Địa
Tập huấn, bồi dưỡng công tác tư vấn học đường cho học sinh cấp THPT
18
Lê Thị Thẩm Dương
TLTN
Văn
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT
19
Nguyễn Văn Vui
Giáo viên, Tổ Sinh
Sinh
….
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Đức Điền

Share
Các tin mới:
Các tin khác: