Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2012 - 2013 tỉnh Đồng Tháp
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 22:05

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LỚP 10, LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Theo công văn số: 857/SGDĐT-KTKĐCL V/v thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2012 - 2013, ngày 20/07/2012)

 

 

 

 

XEM ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: