Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Về việc tổ chức lễ mừng công khen thưởng GV và HS có thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012
Thứ năm, 19 Tháng 7 2012 07:54

Ngày 21/7/2012, trường THPT Cao Lãnh 1 tổ chức lễ mừng công khen thưởng các Giáo viên, tập thể và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012.

Trân trọng kính mời tất cả CB-GV-CNV của trường dự lễ mừng công khen thưởng tốt nghiệp năm 2012 lúc 7 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2012 tại sân trường.

Mời tất cả các em học sinh khối 12 năm học 2011-2012 cùng tham dự buổi lễ và liên hệ với GVCN để biết thông tin chi tiết.

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Lễ MỪNG CÔNG KHEN THƯỞNG TN 2012

Lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 7 năm 2012

-----

- Dẫn chương trình: Cô Thẩm Dương

- Văn nghệ: Thầy Lĩnh, Cô Dương, Thầy Cường

- Thành phần: Khách dự, toàn thể CB-GV-CNV, Ban đại diện CMHS của trường, lớp (PHHS khối 12 chủ nhiệm mời), HS khối 12, HS khối 11, 10

- Thành phần Ban tổ chức: Trưởng ban: Thầy Điền, Phó trưởng ban: Ông nguyễn Minh Đoàn, các phó Hiệu trưởng, CTCĐ

I. Phần nghi thức:

1. Tuyên bố lí do.

2. Giới thiệu đại biểu- khách dự.

3. Thông qua chương trình lễ.

II. Phần nội dung:

1. Báo  cáo thành tích dạy và học năm học 2011-2012 (thầy Nguyễn Đức Điền).

2. Phát biểu cảm nghĩ của học sinh yếu đậu tốt nghiệp.

3.  Phát biểu cảm nghĩ của học sinh giỏi đậu tốt nghiệp.

4. Phát biểu cảm nghĩ của Giáo viên.

5. Phát biều cảm nghĩ của GVCN lớp 12CBo4 Cô Kim Thắm.

6. Phát biểu cảm nghĩ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh (Ông Nguyễn Minh Đoàn)

7. Phát biểu của lãnh đạo Sở, Uỷ ban nhân dân huyện, UBND Xã, TT(nếu có)

8. Thông qua quyết định khen thưởng HS, GV

9. Đáp từ, bế mạc. Chụp hình lưu niệm.

10. Dùng tiệc rượu thân mật

 

 

TM Ban tổ chức

Trưởng ban


SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


DANH SÁCH  KHEN THƯỞNG

KỲ THI THI TỐT NGHIỆP 2012

 

1. Đối với học sinh:

Nội dung khen thưởng

Số tiền thưởng

Số lượng dự trù

Số tiền dự trù

Học sinh yếu đậu TN

100.000 đồng

43 học sinh

4.300.000 đ

Thủ khoa trường:

Lê Mai Vân Anh: 57.5 đ

200.000 đ/hs

1

200.000 đ

Thủ khoa CBa-CBb;

Nguyễn Thị Linh Em 53.5đ

Phan Y Phàng 53.5đ

100.000 đ/hs

2

200.000 đ

Thủ khoa CBo

Nguyễn Thanh Huyền 12CBo3 : 55 đ

100.000 đ/hs

1

100.000 đ

Tổng cộng: 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm nghìn đồng)

2. Đối với tập thể lớp

Nội dung khen thưởng

Số tiền thưởng

Số lượng dự trù

Số tiền dự trù

Lớp 12A1, 12A2 đậu TN 100% và có 16 hs loại khá giỏi

1.000.000 đ

2

2.000.000 đ

Lớp 12CBa1, 12CBa2, 12CBb đậu Tốt nghiệp 100%

1.000.000 đ

3

3.000.000 đ

Lớp 12CBo1, 12CBo2 đậu Tốt nghiệp 100%

1.500.000 đ

2

3.000.000 đ

Lớp 12CBo3, 12CBo4 đậu Tốt nghiệp 100%

2.000.000 đ

2

4.000.000 đ

Tổng cộng: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)

3. Đối với giáo viên

Môn

Họ  & tên GV

Lớp

Tỉ lệ chung

Số tiền thưởng

Văn

1. Nguyễn Thị Ngôn

A1

98.44

500.000 đồng

CB04

2. Trần T. Thúy Kiều

CBa1

98.53

500.000 đồng

CB02

3. Nguyễn Văn Đức

A2

95.19

500.000 đồng

CBb

CB03

4. Đặng Thị Phụng

CBa2

94.2

500.000 đồng

CB01

Sử

1. Lê Hữu Phúc

A1

98.51

500.000 đồng

A2

CBa1

CB01

CB02

CB03

2. Nguyễn Thị Kim Loan

CBa2

99.03

500.000 đồng

CBb

CB04

Địa

1. Võ T. Thanh Trúc

A1

99.25

500.000 đồng

CBa2

CB02

CB03

2. Võ T. Hồng Hoa

A2

100

500.000 đồng

CBa1

CBb

3. Huỳnh Quang Vinh

CB01

100

500.000 đồng

CB04

T Anh

1. Nguyễn T. Ngọc Lan

A1

97.12

500.000 đồng

CBa1

CB02

2. Nguyễn Thị Quí

A2

87.63

500.000 đồng

CB01

CB04

3. Lê Thị Huệ

CBA2

87.5

500.000 đồng

CBb

CB03

Hóa

1. Nguyễn Kim Trắc

CBa1

100

500.000 đồng

CB02

2. Nguyễn Thị Hương Quê

CBa2

100

500.000 đồng

CB01

3. Mã Thị Nhung

A1

100

500.000 đồng

CB03

4. Nguyễn T Kim Thắm

A2

100

500.000 đồng

CB04

5. Ngô T T Nga

CBb

100

500.000 đồng

Toán

1. Trầm Hoàng Dũng

A1

100

500.000 đồng

2. Phạm Thị Lê Duy

CBb

100

500.000 đồng

CB02

3. Ng. T. Cẩm Trong

A2

100

500.000 đồng

CB04

4. Phạm Hữu Thạnh

CB01

100

500.000 đồng

5. Nguyễn Phước Hiền

CBa1

98.55

250.000 đồng

CB03

6. Cao Minh Tuấn

CBa2

100

500.000 đồng

Tổng cộng: 11.250.000 đồng (mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

TỔNG CỘNG: 28.050.000 ĐỒNG

(HAI MƯƠI TÁM TRIỆU KHÔNG TRĂM NĂM MƯƠI NGHÌN ĐỒNG)


Trên đây là dự trù kinh phí khen thưởng kỳ thi tốt nghiệp THPT NĂM 2012

Người lập

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Share
Các tin mới:
Các tin khác: