Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Giải pháp phát triển giáo dục mần non tỉnh Đồng Tháp
Thứ sáu, 13 Tháng 7 2012 07:39

Tại kỳ họp lần thứ 4 của HĐND Tỉnh (khoá VIII), đại biểu và cử tri đã có ý kiến chất vấn, quan tâm đến giáo dục Mầm non của tỉnh nhà. Sở GDĐT thông tin ý kiến chất vấn và ý kiến trả lời như sau:

Ảnh minh họa.

1. Nội dung ý kiến

“ Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non dưới 5 tuổi trong thời gian tới?”

2. Ý kiến trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1. Thực trạng:

Hiện nay, giáo dục mầm non (GDMN) 5 tuổi của tỉnh nhà đã có bước phát triển khá tốt cả về tỷ lệ huy động và chất lượng chăm sóc, nuôi dạy do tỉnh đang thực hiện:

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 18/6/2011 của UBND Tỉnh về thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.

- Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015.

Tuy nhiên, đối với giáo dục mầm non dưới 5 tuổi (nhà trẻ, mẫu giáo 3,4 tuổi) vẫn còn có một số khó khăn, bất cập:

a. Về cơ sở vất chất, “ Theo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh, cơ sở vật chất của cấp học mầm non còn nhiều khó khăn: tổng số phòng học hiện có 1.666 phòng, trong đó 477 phòng kiên cố, 587 phòng bán kiên cố, 183 phòng tạm, 419 phòng học nhờ, mượn, số phòng học còn thiếu theo yêu cầu phổ cập 408 phòng, có 358 điểm trường chưa có nhà vệ sinh.”

Nguyên nhân cơ sở vật chất ngành học Mầm non còn khó khăn:

- Thời gian trước đây, cơ sở vật chất của bậc học mầm non ít được đầu tư do thực hiện theo Quyết định số 161 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2012, trong đó quy định xã hội hoá đối với bậc học mầm non, trong khi đó tỷ lệ huy động học sinh ngày càng cao nên phần lớn cơ sở vật chất của bậc học này phải sử dụng CSVC cũ của các bậc học khác để lại nên số lượng phòng tạm, bán kiên cố, học nhờ, mượn còn tương đối nhiều.

- Theo Quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học các cấp đến năm 2020 của Tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 10/01/2011, bậc học mầm non đến năm 2015 phải đầu tư xây dựng thêm 1.784 phòng học để thay thế 165 phòng tạm, 587 phòng bán kiên cố, xuống cấp, 1.032 phòng học nhờ, tăng quy mô và 506 phòng chức năng. Đến nay, ngành đã đầu tư xây dựng được 314 phòng học, 96 phòng chức năng, trong đó chương trình KCH giai đoạn 2008-2012: 206 phòng học, các chương trình, dự án khác 108 phòng học và 96 phòng chức năng. Nhưng việc triển khai thực hiện còn khó khăn, hó khăn lớn nhất trong việc triển khai xây dựng CSVC cho các trường mầm non là nhu cầu vốn, cụ thể:

+ Do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội được ký ban hành ngày 24/2/2011 nên Chương trình Kiên cố hoá trường học dự kiến giai đoạn 2013-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm dừng. Trong khi đó phần lớn số lượng phòng học tạm, bán kiên cố, nhờ, mượn của mầm non đều nằm trong Chương trình này.

+ Nguồn vốn ngân sách của Tỉnh có hạn, dự kiến giai đoạn 2013-2015 vốn XSKT hỗ trợ có mục tiêu về cho cấp huyện là 155 tỷ đồng/12 huyện, thị, thành, (trung bình khoảng 4,3 triệu đồng/huyện, thị, thành/năm).

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục giai đoạn 2011-2015, trước mắt Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn nhiệm vụ chi năm 2012, trong đó chỉ chi cho các xã vùng khó khăn, đồng thời nguồn vốn phân bổ cũng có hạn.

Trường hợp có 358 nhà vệ sinh còn thiếu so với qui định, không phải lả 358 số điểm trường chưa có nhà vệ sinh, vì nguyên nhân:

- Theo qui định của Bộ GDĐT mỗi nhóm lớp của mầm non phải có nhà vệ sinh ngày trong lớp. Hiện nay các điểm phụ, điểm lẻ tách khỏi điểm chính trong phòng không có nhà vệ sinh

- Các lớp học nhờ trường tiểu học không có nhà vệ sinh trong lớp, trẻ phải sử dụng nhà vệ sinh chung với học sinh tiểu học

- Trường có nhà vệ sinh nhưng không đủ số lượng theo qui định. Ví dụ: trường Mẫu giáo Hồng Gấm với tổng số 15 lớp nhưng chỉ có 2 nhà vệ sinh chung cho 15 lớp như vậy theo qui định trường MG Hồng Gấm thiếu 13 nhà vệ sinh (phụ lục kèm theo).

b. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chưa thật sự đồng bộ về năng lực lẫn trình độ nên hiệu quả công việc chưa thật cao…

2.2. Giải pháp

Xuất phát từ thực tế trên, ngành giáo dục sẽ thực hiện một số giải pháp sau để phát triển giáo dục mầm non một cách đồng bộ từ nhà trẻ đến mẫu giáo:

Thứ nhất, Theo Quy hoạch chi tiết MLTH các cấp đến năm 2020 của Tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 10/01/2011, bậc học mầm non đến năm 2015 phải đầu tư xây dựng thêm 1.784 phòng học để thay thế 165 phòng tạm, 587 phòng bán kiên cố, xuống cấp, 1.032 phòng học nhờ, tăng quy mô và 506 phòng chức năng., việc quy hoạch này phải tính tới các yếu tố sau:

+ Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu trong độ tuổi đến trường.

+ Thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015, cần có cơ chế bảo đảm quy hoạch diện tích đất và áp dụng các phương thức giao đất, cho thuê đất, thuê cơ sở vật chất để phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, địa phương

Thứ hai, tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho ngành học mầm non: đặc điểm của GDMN – giáo dục tiền học đường là vừa chơi vừa học, chuẩn bị cho các cháu những cơ sở quan trọng để vào lớp 1. Do vậy, cần phải có đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy. Trong thời gian từ nay đến năm 2015, ngành giáo dục tỉnh tập trung đầu tư cho ngành học mầm non thông qua Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, đồng thời lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và các nguồn kinh phí khác để xây dựng cơ sở vật chất các trường mầm non công lập theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, sân chơi và các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành. Ưu tiên thành lập và xây dựng mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng nông thôn, các xã đặc biệt khó khăn, các xã miền biên giới, vùng sâu, vùng xa và các xã, phường có mức sống thấp của thành phố, thị xã trong tỉnh. Việc huy động tối đa trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường sẽ có hiệu quả giải phóng sức lao động cho người phụ nữ, góp phần tăng của cải vật chất cho xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành học mầm non đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực: việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành học mầm non tỉnh nhà sẽ được ngành giáo dục tập trung thực hiện theo các nội dung:

+ Thực hiện tốt kế hoạch nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành học Mầm non của tỉnh.

+ Phối hợp cùng Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giải quyết dứt điểm các tồn tại trong tuyển dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non (chuẩn hóa 100% GV và CBQL; thực hiện trả lương theo đúng trình độ đào tạo; giải quyết các trường hợp dạy hợp đồng lâu năm chưa được tuyển dụng chính thức…).

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non: ngành GDĐT sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND Tỉnh có cơ chế phù hợp với địa phương nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đối với ngành học mầm non, tập trung vào các nội dung sau:

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia đa đạng hóa loại hình trường lớp mầm non (dân lập, tư thục, kể cả trường MN có yếu tố nước ngoài).

+ Huy động sự đóng góp từ các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm để tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho các trường, lớp mầm non trong tỉnh.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác PCGDMN và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục mầm non, tập trung thực hiện:

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 18/6/2011 của UBND Tỉnh về thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.

- Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015.

Sở GDĐT Đồng Tháp.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: