Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên chấm thi tuyển sinh lớp 10, 10 chuyên năm hoc 2012 - 2013
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2012 10:49

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 289/QĐ-SGDĐT.KTKĐCL V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10, LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013


Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: