Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Lịch thi HK2 khối 10, 11 các môn thi tập trung năm học 2011 - 2012
Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 16:59

LỊCH THI HK2 CỦA K10, K11

(Trường ra đề)

Ngày

kiểm tra

Buổi

Lớp

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

10/05/2012

Sáng

10

07 giờ 30’

Sử

45 phút

11

08 giờ 45’

Chiều

10

13 giờ 45’

Địa

45 phút

11

15 giờ 00’

11/05/2012

Sáng

10

07 giờ 30’

45 phút

11

08 giờ 45’

Chiều

10

13 giờ 45’

Hóa

45 phút

11

15 giờ 00’

12/05/2012

Sáng

10

07 giờ 30’

Sinh

45 phút

11

08 giờ 45’

(GV và HS tập trung tại hội dồng và phòng thi trước giờ phát đề 30 phút)

 

LỊCH THI HK2 CỦA K10, K11

(Sở ra đề)

Ngày

kiểm tra

Lớp

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

14/5/2012

10

7 giờ 15

Ngữ văn

90 phút

11

9 giờ 15

15/5/2012

10

7 giờ 15

Toán

90 phút

11

9 giờ 15

16/5/2012

10

7 giờ 15

Tiếng Anh

45 phút

11

8 giờ 30

(GV và HS tập trung tại hội dồng và phòng thi trước giờ phát đề 30 phút)

Xem chi tiết hoặc tải file kế hoạch thi HK2 năm học 2011 - 2012

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: