Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Kế hoạch khen thưởng kỳ thi diễn tập và thi tốt nghiệp năm 2012
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 12:08

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TT. Mỹ Thọ, ngày 02   tháng 05   năm 2012

 

KẾ HOẠCH KHEN THƯỞNG

KỲ THI DIỄN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP 2012

Nhằm khuyến khích học sinh phấn đấu học tập và đạt kết quả cao trong kỳ diễn tập và tốt nghiệp THPT sắp tới, Trường THPT Cao Lãnh 1 lập kế hoạch khen thưởng tập thể và học sinh như sau:

1. Đối với học sinh lớp 12 có học lực yếu (kể cả thí sinh tự do)

Kỳ thi

Điểm thi

Tiền thưởng

(đ/môn)

Số lượng

Điều kiện

Diễn tập

5 - 6

7 - 8

9 - 10

10.000(đ/môn)

15.000(đ/môn)

20.000(đ/môn)

Không giới hạn

Đủ điểm đậu trong kỳ thi TN

Tốt nghiệp

100.000 đồng/học sinh

Không giới hạn

Đủ điểm đậu trong kỳ thi TN

2. Đối với học sinh khối 12 có thành tích xuất sắc:

 

Kỳ thi

Điểm thi

Tiền thưởng

(đ/môn)

Số lượng

Điều kiện

Diễn tập

Thủ khoa trường

Thủ khoa CBa-CBb;

Thủ khoa CBo

200.000

100.000

100.000

1 Học sinh

1Học sinh

1Học sinh

Loại giỏi

Loại khá trở lên

Tốt nghiệp

Thủ khoa trường

Thủ khoa CBa-CBb;

Thủ khoa CBo

200.000

100.000

100.000

1 Học sinh

1Học sinh

1Học sinh

Loại giỏi

Loại khá trở lên

3. Đối với tập thể lớp:

- Lớp 12A1, 12A2 đậu TN 100% và có 16 hs loại khá giỏi: thưởng 1.000.000 đồng/lớp

- Lớp 12CBa1, 12CBa2, 12CBb đậu Tốt nghiệp 100% thưởng 1.000.000 đồng/lớp.

- Lớp 12CBo1, 12CBo2 đậu Tốt nghiệp 100% thưởng 1.500.000 đồng/lớp.

- Lớp 12CBo3, 12CBo4 đậu Tốt nghiệp 100% thưởng 2.000.000 đồng/lớp.

Trên đây là kế hoạch khen thưởng học sinh khối 12 trong kỳ thi diễn tập và tốt nghiệp THPT 2012.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)


Nguyễn Đức Điền

BAN THI ĐUA HỌC SINH

Trưởng ban

(Đã kí)

Lê Thị Thẩm Dương

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: