Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2012.
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 00:04

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH,

THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

____________________

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng

tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2012

_______________

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp mỗi năm được tổ chức một lần (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực Cuộc thi.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7 ). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em sống ở vùng sâu, biên giới tham gia.

Điều 4: Lĩnh vực thi

Các mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá

5.1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có ý tưởng mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống và nguyên liệu dễ kiếm, trình độ kỹ thuật và mô hình.

5.2. Giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

5.3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

5.4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

6.1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

6.2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

6.3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình.

6.4. Người dự thi phải làm phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu).

Điều 7. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm:

7.1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

7.2. Mô hình, sản phẩm dự thi.

7.3. Bản thuyết minh.

7.4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4x6, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

7.5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Điều 8. Nộp hồ sơ dự thi

8.1. Hồ sơ dự thi đựng trong phong bì dán kín, có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Ban Thư ký Cuộc thi:

- Địa chỉ: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, số 663, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 3851.464. Ngoài địa chỉ trên các tác giả có thể tham khảo trên các Website:  www.lhchkhkt.dongthap.gov.vn

http://www.skhcndongthap.gov.vn,  http://www.tinhdoandongthap.org.vn.

8.2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2012.

Điều 9. Giải thưởng

- 03 giải A, mỗi giải:                                             4.000.000 đồng;

- 06 giải B, mỗi giải:                                              3.000.000 đồng;

- 09 giải giải C, mỗi giải:                                         2.000.000 đồng;

- 12 giải khuyến khích, mỗi giải:                               500.000 đồng.

Các tác giả đạt giải, được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; được đề nghị xét tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh; những giải pháp đạt giải A được đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen, những giải pháp đạt giải B, C được Ban Tổ chức tặng Giấy khen.

Ban Tổ chức Cuộc thi xét tặng Giấy khen và đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến, tổ chức Cuộc thi, tích cực tham gia và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo

1. Ban tổ chức Cuộc thi bao gồm: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Đài Phát thành và Truyền hình, Báo Đồng Tháp.

2. Ban thư ký Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các hoạt động của Cuộc thi trong toàn tỉnh.

3. Hội đồng giám khảo, Ban chấm thi gồm: các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Cuộc thi được lấy từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Cuộc thi được chi cho các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai các hoạt động Cuộc thi.

- Chi thưởng cho các giải pháp đạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi.

Điều 12: Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Việc tham gia Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký Quyền Sở hữu công nghiệp đối với giải pháp dự thi. Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

- Việc triển khai cần cụ thể để Cuộc thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Cuộc thi.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai Cuộc thi trong hệ thống trường phổ thông và địa phương.

- Đài Phát thành và Truyền hình, Báo Đồng Tháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thư ký tổng hợp trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

Đồng Tháp, ngày         tháng       năm 2012

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nguyễn Văn Dương

 

 


 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN,

NHI ĐỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ ……… NĂM ……..

 

Kính gởi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ …… năm …….

Tôi là: ............................................nam, nữ :...................................................

Dân tộc :........................ Ngày, tháng, năm sinh:  ..............................................

Hiện đang học lớp : ........................Trường :......................................................

Điạ chỉ trường học:............................................................................................

Nơi ở hiện nay : ................................................................................................

Họ và tên bố :........................................Nghề nghiệp :.......................................

Họ và tên mẹ :......................................Nghề nghiệp :........................................

(Nếu không có bố, mẹ thì phải ghi tên người đỡ đầu)

Điện thoại :................................Fax :........................Email :...............................

Tên sản phẩm :.................................................................................................

Thuộc lĩnh vực :................................................................................................

Danh sách các đồng tác giả (nếu có) :

 

TT

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp  lần thứ …… năm ……. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan sản phẩm này là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham gia.

. . . . . . . . ngày . ... . tháng . . . . năm ...... .

Xác nhận của Trường                                             Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải phiếu đăng ký dự thi (File Word)

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: