Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo thời gian làm hồ sơ thi Tốt nghiệp năm 2012.
Thứ ba, 01 Tháng 5 2012 11:39

BẢNG PHÂN BỐ THỜI GIAN LÀM HỒ SƠ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi Tốt nghiệp năm học 2011 - 2012. Trường THPT Cao Lãnh 1 thông báo đến phụ huynh, học sinh.. bảng phân bổ thời gian và nội dung làm việc của kỳ thi Tốt nghiệp năm 2012 như sau:

 

 

TT

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

Từ ngày 2/5 đến 3/5/2012: GVCN lớp 12 nhận, sắp xếp và quản lý học bạ để GVBM vào điểm học bạ.

GVCN

GVBM

Hạn chót vào điểm học bạ là 3/5/2012

2

Từ ngày 3/5 đến 4/5/2012: GVCN kiểm tra học bạ, ghi và hoàn thành phiếu Đăng ký dự thi cho học sinh và nộp lại học bạ, biên bản kiểm tra cùng với Phiếu ĐKDT cho Thầy Diễn.

GVCN

T. Diễn

Tất cả hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự danh sách lớp

3

Từ ngày 4/5 đến 5/5/2012: nhập hồ sơ vào phần mềm thi tốt nghiệp và In Danh sách ĐKDT theo lớp (Mẫu M3) để GVCN phát xuống lớp kiểm dò lần thứ 2.

T. Diễn

T. Châu

C. Loan

GVCN

Nếu phát hiện có sai sót thì GVCN lập bảng đề nghị T. Diễn điều chỉnh

4

Từ ngày 5/5 đến 6/5/2012: in lại danh sách ĐKDT (Mẫu M4) và sắp xếp học bạ, phiếu ĐKDT theo phòng thi.

T. Diễn

T. Châu

C. Loan

 

5

Từ ngày 7/5 đến 8/5/2012: tiếp đoàn kiểm tra hồ sơ của Sở GD.

T. Diễn

 

6

Ngày 9/5/2012: nộp dữ liệu ĐKDT về Sở GD

T. Diễn

 

7

Từ ngày 10/5 đến 19/5/2012: lập danh sách điều chỉnh bổ sung gửi Sở (nếu có). In thẻ dự thi (Mẫu M13) để GVCN dán hình và phát cho học sinh

T. Diễn

GVCN

 

8

Từ ngày 18/6/2012: nhận kết quả tốt nghiệp tạm thời và In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để GVCN dán hình và phát cho học sinh

T. Diễn

GVCN

 

9

Từ ngày 19/6 đến 21/6/2012: nhận đơn xin phúc khảo

T. Diễn

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo hạn chót 21/6/2012

10

Từ ngày 22/6 đến 23/6/2012: nhập dữ liệu phúc khảo và nộp hồ sơ phúc khảo về Sở GD

T. Diễn

Nộp hồ sơ phúc khảo hạn chót 23/6/2012

11

Ngày 29/6/2012: thông báo kết quả phúc khảo

T. Diễn

 

 

Cao Lãnh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Lập bảng

 

 

Lê Hồng Diễn

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: