Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Lịch Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 - 2021
Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021 09:03
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
1.Khối lớp 12
Ngàykiểm tra
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
12/4/2021
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
13/4/2021
Toán
90 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
Tiếng Anh
60 phút
9 giờ 10 phút
9 giờ 15 phút
14/4/2021
KHTN
Vật lý
50 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
Hoá học
50 phút
8 giờ 15 phút
8 giờ 20 phút
Sinh học
50 phút
9 giờ 15 phút
9 giờ 20 phút
15/4/2021
KHXH
Lịch sử
50 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
Địa lý
50 phút
8 giờ 15 phút
8 giờ 20 phút
GDCD
50 phút
9 giờ 15 phút
9 giờ 20 phút
 
2. Khối lớp 11
Ngày
kiểm tra
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
14/05/2021
GDCD
Tin học
45 phút
45 phút
9giờ 30 phút
10giờ 20 phút
9giờ 35 phút
10giờ 25 phút
15/05/2021
Công nghệ
Tiếng Pháp
45 phút
45 phút
9giờ 30 phút
10giờ 20 phút
9giờ 35 phút
10giờ 25 phút
17/05/2021
Ngữ văn
Địa lí
90 phút
45 phút
7 giờ 30phút
9 giờ 15 phút
7 giờ 35 phút
9 giờ 20 phút
18/05/2021
Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
7 giờ 30phút
9 giờ 15 phút
7 giờ 35 phút
9 giờ 20 phút
19/05/2021
Vật lý
Hoá học
45 phút
45 phút
7 giờ 30phút
8 giờ 35 phút
7 giờ 35 phút
8 giờ 40 phút
20/05/2021
Sinh học
Tiếng Anh
45 phút
60 phút
7 giờ 30phút
8 giờ 35 phút
7 giờ 35 phút
8 giờ 40 phút
3. Khối 10
Ngày
kiểm tra
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
14/05/2021
GDCD
Tin học
45 phút
45 phút
15giờ 00 phút
15giờ 50 phút
15giờ 05 phút
15giờ 55 phút
15/05/2021
Công nghệ
Tiếng Pháp
45 phút
45 phút
15giờ 00 phút
15giờ 50 phút
15giờ 05 phút
15giờ 55 phút
17/05/2021
Ngữ văn
Địa lí
90 phút
45 phút
13 giờ 40phút
15giờ 20 phút
13 giờ 45 phút
15 giờ 25 phút
18/05/2021
Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
13 giờ 40phút
15giờ 20 phút
13 giờ 45 phút
15 giờ 25 phút
19/05/2021
Vật lý
Hoá học
45 phút
45 phút
13 giờ 40phút
14giờ 40 phút
13 giờ 45 phút
14 giờ 45 phút
20/05/2021
Sinh học
Tiếng Anh
45 phút
60 phút
13 giờ 40phút
14giờ 40 phút
13 giờ 45 phút
14 giờ 45 phút
Khối 10, 11 kiểm tra, khối 12 học bình thường
4. Lịch kiểm tra nói môn Tiếng Anh
 (Tất cả thí sinh tập trung tại phòng chờ trước 15 phút)
TT
Ngày- giờ
Phòng 1
Phòng 2
Phòng 3
Phòng 4
Phòng 5
Phòng 6
1
7h ngày 12/5/2021
10A1
10A2
10A3
10CB1
10CB2
10CB3
2
7h ngày 13/5/2021
10CB4
10CB5
10CB6
10CB7
10CB8
 
3
13h30 ngày 12/5/2021
11A1
11A2
11A3
11CB1
11CB2
11CB3
4
13h30 ngày 13/5/2021
11CB4
11CB5
11CB6
11CB7
11CB8
11CB9

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: