Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Thông báo cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 11:16

Công văn 337/UBND-THVX của UBND Tỉnh Đồng Tháp Về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) trong phòng, chống dịch Covid-19.

NVU.

Share
Các tin mới:
Các tin khác: