Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo về việc tựu trường và xin chuyển lớp năm học 2019 - 2020
Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 17:01

THÔNG BÁO

Về việc tựu trường và xin chuyển lớp năm học 2019 - 2020

--------

 

1/ Việc tựu trường:

- Toàn thể học sinh tập trung vào trường lúc 7h30', ngày thứ Sáu, 16/8/2019. Nội dung công việc:

+ Biết vị trí lớp học và gặp giáo viên chủ nhiệm

+ Nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số nội dung để chuẩn bị cho năm học mới

+ Cung cấp thông tin lý lịch cho giáo viên chủ nhiệm

+ Làm vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế

+ Nghe một số thông báo khác

- Từ 19/8/2019:

+ Khối 12 học chính thức tuần đầu của năm học

+ Khối 10,11 tham gia tuần lễ sinh hoạt đầu năm (Cả tuần). Nội dung sinh hoạt sẽ được triển khai theo kế hoạch chung của trường

2/ Việc xin chuyển lớp:

Nhà trường giải quyết cho học sinh chuyển lớp đến hết ngày 30/7/2019. Ngày  01/8/2019, nhà trường sẽ chốt danh sách lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm.

 

BGH.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: