Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra HK1 khối 10, 11 năm học 2017 - 2018
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 10:55

ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA HK1 KHỐI 10, 11

Khối lớp 10, 11: Buổi sáng
Ngày
Kiểm tra
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
28/12/2017
Ngữ văn
Địa lí
90 phút
45 phút
7 g 15
9 g 30
7 g 20
9 g 35
29/12/2017
Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
7 g 15
9 g 30
7 g 20
9 g 35
02/01/2018
Vật lý
Hoá học
45 phút
45 phút
7 g 15
8 g 45
7 g 20
8 g 50
03/1/2018
Sinh học
Tiếng Anh
45 phút
60 phút
7 g 15
8 g 45
7 g 20
9 g 00
-     HS, HV có mặt tại phòng thi trước 6h45.
-    Thi nói Tiếng Anh lớp 10, 11 thực hiện theo lịch điều chỉnh của tổ ngoại ngữ.
Share
Các tin mới:
Các tin khác: