Thứ tư, 17 Tháng 4 2024
Trang chủ
Lưu ý học sinh 12 về việc xét tuyển Đại học năm 2017
Thứ hai, 24 Tháng 7 2017 12:00

Các em chú ý là nếu các em đăng ký bao nhiêu nguyện vọng thì các em phải theo dõi kết quả xét tuyển từ các trường ĐH bấy nhiêu lần, để xem mình có đỗ nguyện vọng nào không. Sau đó mới xác định mình học nguyện vọng nào để NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI vào trường đó.

Ví dụ: em An xét tuyển 4 nguyện vọng vào 4 trường thì em phải theo dõi kết quả xét tuyển của 4 trường đó.

Nếu em An đủ điểm đỗ 3 nguyện vọng vào 3 trường, nguyện vọng 1 đỗ vào trường X, nguyện vọng 3 đỗ trường Y, nguyện vọng 4 đỗ trường Z thì hệ thống sẽ tự động loại bỏ nguyện vọng 3 và 4. Do đó em An chỉ trúng tuyển duy nguyện vọng 1 vào trường X.

Em An cần nộp bản chính Giấy Chứng nhận kết quả thi vào trường X để nhập học từ ngày 01/8 đến 7/8.

 Nếu rớt tất cả nguyện vọng đã đăng ký thì sau ngày 08/8 các em làm hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung (coi thông tin xét bổ sung trên trang web của các trường.

Share
Các tin mới:
Các tin khác: