Thứ bảy, 21 Tháng 5 2022
Trang chủ Tin hoạt động CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG

Mạng giáo dục VNedu

Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1208

Hiện tại: 44 khách, 1 bots 

CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG PDF. In Email
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 13:44

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

Môn Sinh học

A. Yêu cầu chung:

- Giới hạn chương trình: Theo khung phân phối chương trình lớp 10 tính đến trước thời điểm thi 01 tuần (tuần 07 tháng 10)

- Thời gian làm bài: 180 phút

- Không ra đề vào nội dung giảm tải.

- Đề ra không trùng lặp với đề có trước; không sao chép y nguyên những câu hỏi, bài tập ở bất cứ tài liệu nào.

- Đề thi và đáp án phải đảm bảo chính xác khoa học (nội dung kiến thức và cách trình bày, diễn đạt)

- Đề ra có sự phân hóa, chọn được học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu.

- Đề ra theo định hướng đánh giá năng lực học sinh, có sự sáng tạo, đáp ứng yêu cầu về đổi mới kiểm tra, đánh giá.

- Đề ra theo thang điểm 10 (điểm lẻ đến 0,25)

- Quy định về đề thi, hướng dẫn chấm, thể thức văn bản, kí hiệu mã đề, cách ghi tên file, nộp đề và các quy định khác: Xem trong công văn hướng dẫn triển khai xây dựng ngân hàng đề.

B. Cấu trúc đề: Đề thi gồm 07 câu. Mỗi câu hỏi không quá 2 điểm.

1. Cấu trúc:

Nội dung Số câu % điểm Mức độ

Sinh học 10. Chương IV. Phân bào 1-2 câu 20% Thông hiểu, vận dụng mức độ thấp, vận dụng mức độ cao

Sinh học 11. Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng 2 câu 30% Nhận biết, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp, vận dụng mức độ cao

Sinh 11. Chương II. Cảm ứng 1 câu 10% Thông hiểu, vận dụng thấp

Sinh 12 2 – 3 câu 40% - Nhận biết, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp, vận dụng mức độ cao

2. Quy định khác

STT Mức độ tỉ lệ %

1 NHẬN BIẾT 10%

2 THÔNG HIỂU 35%

3 VẬN DỤNG THẤP 35%

4 VẬN DỤNG CAO 20%

- Bài tập không yêu cầu cao về kỹ năng giải toán, tính số liệu.

Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

Share