Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Đáp án đề trắc nghiệm kỳ thi Nghề PT khóa ngày 19/02/2012 môn Tin học văn phòng.
Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 14:53

Đề và đáp án môn Tin học văn phòng khóa thi Nghề phổ thông ngày 19/02/2012 tỉnh Đồng Tháp. Theo chương trình sử dụng HĐH Windows và bộ MS Office 2003.

Share
Các tin mới:
Các tin khác: