Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo về việc học sinh thực hiện đồng phục mới năm học 2016-2017
Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 08:24
THÔNG BÁO
 
 
            Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến CMHS khối 10 vào ngày 06 tháng 8 năm 2016;

            Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban đại diện CMHS trường THPT Cao Lãnh 1 ngày 07 tháng 8 năm 2016;

            Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh 1 thống nhất theo đề nghị của Ban đại diện CMHS về việc học sinh thực hiện đồng phục mới từ năm học 2016-2017.

            Nay nhà trường thông báo học sinh khối 10 tập trung để lấy size đồng phục mới.

- Thời gian: 8h30 thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2016

- Địa điểm: trường THPT Cao Lãnh 1.

            Lưu ý: Do yêu cầu của đơn vị cung cấp trang phục, học sinh đóng trước 50% số tiền đồng phục. Đề nghị các em mang theo tiền để đóng tạm ứng cho đơn vị. (Nếu có điều kiện, các em có thể đóng đủ số tiền)

BGH

NVU.
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: