Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017
Chủ nhật, 31 Tháng 7 2016 20:02

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 - 2017

(tạm thời)

STT Mã học sinh Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm
TBCM
Học lực Hạnh kiểm Lớp cũ
1 153762462 Nguyễn Thúy An 12A1 07/03/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
2 153762464 Nguyễn Ngọc Ánh 12A1 07/02/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
3 153762466 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 12A1 20/06/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
4 153762468 Lê Thị Thanh Dung 12A1 24/04/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
5 153762470 Nguyễn Nhật Duy 12A1 28/02/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11A1
6 153762472 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12A1 06/07/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A1
7 153762474 Nguyễn Trần Thế Hiển 12A1 07/09/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
8 153762476 Nguyễn Thị Minh Hoa 12A1 14/08/1999 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
9 153762478 Nguyễn Thị Thanh Hồng 12A1 29/10/1999 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 11A1
10 153762482 Đinh Đăng Khoa 12A1 10/08/1999 Nam 9 Giỏi Tốt 11A1
11 153762484 Lê Nguyễn Yến Khoa 12A1 11/02/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
12 153762488 Nguyễn Hà Diểm My 12A1 13/03/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
13 153762492 Trần Thị Ngọc Ngân 12A1 08/08/1999 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A1
14 153762490 Nguyễn Trúc Ngân 12A1 30/11/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
15 153762494 Trần Như Ngọc 12A1 23/12/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A1
16 153762496 Huỳnh Phi Nhiên 12A1 06/09/1999 Nam 8.3 Giỏi Tốt 11A1
17 153762500 Nguyễn Ngọc Nữ 12A1 20/12/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
18 153762498 Đinh Thị Ngọc Nữ 12A1 28/06/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
19 153762502 Huỳnh Tấn Phúc 12A1 05/06/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
20 153762504 Trần Thị Phụng 12A1 22/09/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
21 153762506 Nguyễn Ngọc Bích Lan Phương 12A1 05/12/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A1
22 153762508 Trần Kim Phượng 12A1 22/08/1999 Nữ 8.4 Khá Tốt 11A1
23 153762510 Huỳnh Đại Quốc 12A1 10/08/1999 Nam 8.7 Khá Tốt 11A1
24 153762512 Nguyễn Hoàng Sơn 12A1 01/02/1999 Nam 8.9 Giỏi Tốt 11A1
25 153762514 Lâm Phát Tài 12A1 28/06/1999 Nam 9.3 Giỏi Tốt 11A1
26 153762516 Trần Thanh Tài 12A1 24/03/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A1
27 153762518 Nguyễn Thị Phương Thanh 12A1 11/06/1999 Nữ 9 Giỏi Tốt 11A1
28 153762522 Nguyễn Đình Thông 12A1 23/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11A1
29 153762520 Đoàn Nguyễn Hiếu Thơ 12A1 31/07/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A1
30 153762524 Nguyễn Hữu Thuận 12A1 21/09/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A1
31 153762526 Nguyễn Anh Thư 12A1 08/09/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A1
32 153762528 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A1 11/04/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
33 153762530 Trương Thị Diễm Trinh 12A1 09/10/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
34 153762532 Võ Thị Tú Trinh 12A1 22/09/1999 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 11A1
35 153762534 Hồ Thị Xuân Trúc 12A1 12/10/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A1
36 153762536 Nguyễn Công Vỉnh 12A1 01/10/1999 Nam 9.2 Giỏi Tốt 11A1
37 153762538 Huỳnh Tấn Vũ 12A1 02/01/1999 Nam 8.8 Giỏi Tốt 11A1
38 153762540 Trần Nguyễn Thúy Vy 12A1 31/01/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
39 153762542 Nguyễn Thị Kim Xuyến 12A1 21/05/1999 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 11A1
40 153762544 Nguyễn Thị Hải Yến 12A1 06/09/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A1
1 153762546 Phạm Trương Hồng Diễm 12A2 14/10/1999 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 11A2
2 153762548 Phạm Thị Thùy Dương 12A2 10/02/1999 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 11A2
3 153762550 Nguyễn Thành Đạt 12A2 14/12/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A2
4 153762552 Phan Văn Giàu 12A2 18/09/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
5 153762554 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12A2 17/01/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
6 153762556 Phạm Thị Ngọc Hân 12A2 21/03/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
7 153762560 Nguyễn Thị Hiền 12A2 20/04/1998 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A2
8 153762558 Lê Thị Thu Hiền 12A2 30/08/1999 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A2
9 153762562 Nguyễn Thị Thúy Hiền 12A2 29/03/1999 Nữ 8.5 Khá Tốt 11A2
10 153762566 Võ Thị Xuân Huỳnh 12A2 20/06/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A2
11 153762568 Trần Hoàng Khang 12A2 22/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11A2
12 153762570 Võ Tuấn Kiệt 12A2 10/06/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
13 153762572 Chung Lê Mỹ Linh 12A2 19/11/1999 Nữ 8.1 Khá Tốt 11A2
14 153762574 Nguyễn Thị Mỹ Linh 12A2 15/03/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A2
15 153762576 Trần Thị Trúc Linh 12A2 11/11/1999 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11A2
16 153762578 Nguyễn Hoài Nam 12A2 08/03/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
17 153762580 Nguyễn Minh Ngọc 12A2 29/06/1999 Nữ 8.2 Khá Tốt 11A2
18 153762582 Ngô Phước Nhàn 12A2 30/12/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A2
19 153762586 Hồ Chí Nhân 12A2 26/04/1998 Nam 8.4 Khá Tốt 11A2
20 153762584 Đoàn Nguyễn Hiếu Nhân 12A2 31/07/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
21 153762588 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 12A2 21/01/1999 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 11A2
22 153762590 Trần Thị Yến Như 12A2 11/10/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
23 153762594 Võ Thuận Phát 12A2 26/08/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
24 153762596 Trần Hoàng Phúc 12A2 26/09/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11A2
25 153762598 Huỳnh Lê Ngọc Phương 12A2 18/08/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A2
26 153762600 Võ Ngọc Quỳnh 12A2 30/07/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A2
27 153762602 Nguyễn Thị Thu Sương 12A2 05/01/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
28 153762604 Trần Tấn Tài 12A2 13/10/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A2
29 153762606 Nguyễn Thị Xuân Thi 12A2 08/03/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
30 153762608 Trương Xuân Thi 12A2 04/11/1999 Nam 8.4 Khá Tốt 11A2
31 153762610 Huỳnh Thị Lâm Thiên 12A2 06/01/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
32 153762612 Nguyễn Duy Thịnh 12A2 17/03/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11A2
33 153762614 Nguyễn Văn Hoài Thương 12A2 24/02/1999 Nam 8.4 Giỏi Tốt 11A2
34 153762616 Lê Thị Cẩm Tiên 12A2 18/03/1999 Nữ 8.3 Khá Tốt 11A2
35 153762618 Trần Quang Tiến 12A2 21/05/1999 Nam 8.2 Giỏi Tốt 11A2
36 153762620 Huỳnh Ngọc Trân 12A2 18/12/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A2
37 153762622 Võ Thị Tuyết Trinh 12A2 08/03/1999 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 11A2
38 153762624 Nguyễn Quang Vinh 12A2 22/05/1999 Nam 8.6 Giỏi Tốt 11A2
39 153762626 Nguyễn Võ Tường Vy 12A2 06/01/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A2
1 153762628 Nguyễn Thị Hồng Biên 12A3 30/10/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11A3
2 153762630 Phạm Kim Chúc 12A3 02/04/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
3 153762632 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12A3 08/06/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11A3
4 153762634 Nguyễn Ngọc Dung 12A3 24/02/1999 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 11A3
5 153762636 Lê Hữu Khánh Duy 12A3 13/04/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
6 153762638 Đoàn Trúc Duyên 12A3 03/12/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
7 153762640 Nguyễn Huỳnh Khánh Đăng 12A3 11/04/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11A3
8 153762642 Nguyễn Thị Cẩm Giang 12A3 04/06/1999 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
9 153762644 Võ Thanh Hậu 12A3 13/08/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
10 153762648 Phan Ngọc Hiền 12A3 10/05/1999 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 11A3
11 153762646 Nguyễn Hoàng Hiếu 12A3 22/11/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
12 153762650 Huỳnh Văn Hoà 12A3 24/09/1998 Nam 8.2 Khá Tốt 11A3
13 153762652 Nguyễn Quốc Huy 12A3 24/05/1999 Nam 8.7 Giỏi Tốt 11A3
14 153762480 Phạm Thị Huyên 12A3 30/03/1999 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11A1
15 153762654 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 12A3 15/12/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
16 153762656 Thái Thị Diễm Hương 12A3 24/04/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11A3
17 153762658 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 12A3 28/01/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
18 153762660 Phạm Minh Luân 12A3 04/02/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11A3
19 153762662 Lê Thị Thanh Ngân 12A3 27/01/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
20 153762664 Huỳnh Võ Thúy Ngọc 12A3 26/09/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11A3
21 153762666 Trần Phước Nguyên 12A3 27/03/1999 Nam 7.6 Khá Tốt 11A3
22 153762668 Nguyễn Thị Phượng Nhi 12A3 17/09/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
23 153762670 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12A3 05/08/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11A3
24 153762672 Nguyễn Quang Nhựt 12A3 27/08/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
25 153762674 Phạm Thị Kiều Oanh 12A3 01/10/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11A3
26 153762676 Hồ Thanh Phong 12A3 16/03/1999 Nam 8.4 Giỏi Tốt 11A3
27 153762678 Trần Thiện Phúc 12A3 20/03/1999 Nam 8.5 Giỏi Tốt 11A3
28 153762680 Nguyễn Phú Quí 12A3 24/08/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11A3
29 153762682 Trần Kim Quyên 12A3 16/12/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
30 153762684 Võ Trần Tử Sơn 12A3 08/09/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
31 153762686 Lương Lê Duy Tân 12A3 27/01/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11A3
32 153762688 Nguyễn Đồng Thanh 12A3 07/11/1999 Nữ 8.1 Khá Tốt 11A3
33 153762690 Bùi Nguyễn Quyết Thắng 12A3 29/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
34 153762692 Võ Huỳnh Minh Thông 12A3 22/04/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11A3
35 153762694 Nguyễn Minh Thùy 12A3 18/10/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
36 153762696 Nguyễn Minh Thư 12A3 13/01/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11A3
37 153762698 Nguyễn Thị Trang 12A3 16/03/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11A3
38 153762700 Nguyễn Ngọc Trâm 12A3 04/11/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11A3
39 153762702 Nguyễn Ngọc Trân 12A3 13/12/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11A3
40 153762704 Tô Anh Tú 12A3 20/10/1999 Nam 8 Khá Tốt 11A3
41 153762706 Nguyễn Thị Thúy Vy 12A3 29/11/1999 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 11A3
42 153762708 Lê Thị Yến Xuân 12A3 19/01/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11A3
1 153762712 Nguyễn Thị Duy Anh 12CB1 07/11/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB1
2 153762710 Lê Quang Phương Anh 12CB1 24/10/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
3 153762714 Phạm Tuấn Ân 12CB1 06/08/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB1
4 153762716 Ngô Nguyễn Hương Bình 12CB1 26/03/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB1
5 153762718 Nguyễn Hồng Cúc 12CB1 31/07/1999 Nữ 6.6 T.bình T.bình 11CB1
6 153763184 Huỳnh Thị Thu Cúc 12CB1 13/05/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB7
7 153762720 Trần Quang Cường 12CB1 20/12/1999 Nam 5.6 T.bình Khá 11CB1
8 153762724 Trần Ngọc Dịu 12CB1 06/06/1999 Nữ 6.1 T.bình Khá 11CB1
9 153763186 Nguyễn Hữu Duy 12CB1 18/11/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB7
10 153762726 Dương Quốc Đạt 12CB1 20/02/1999 Nam 6 T.bình Khá 11CB1
11 153762728 Nguyễn Hồng Hậu 12CB1 07/09/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB1
12 153762732 Nguyễn Quốc Huy 12CB1 03/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB1
13 153762734 Nguyễn Quang Hưng 12CB1 21/01/1999 Nam 6.1 T.bình Khá 11CB1
14 153762738 Nguyễn Thị Thanh Hương 12CB1 09/02/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11CB1
15 153762736 Đoàn Thị Thùy Hương 12CB1 25/09/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB1
16 153762740 Đỗ Quang Khang 12CB1 14/06/1998 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB1
17 153762742 Nguyễn Thành Khánh 12CB1 25/11/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB1
18 153762744 Lê Trung Kiên 12CB1 28/09/1999 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB1
19 153762746 Lê Thị Thúy Kiều 12CB1 08/01/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
20 153762748 Huỳnh Thị Bảo Linh 12CB1 20/05/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB1
21 153762750 Nguyễn Thanh Long 12CB1 09/03/1999 Nam 6.1 T.bình Khá 11CB1
22 153762752 Dương Thành Lợi 12CB1 16/04/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB1
23 153762754 Trần Công Luận 12CB1 26/08/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB1
24 153763216 Nguyễn Thị Kim Ngân 12CB1 06/03/1999 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB7
25 153762758 Trần Thị Kim Ngân 12CB1 29/05/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB1
26 153762760 Nguyễn Tấn Ngọc 12CB1 07/06/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB1
27 153762762 Lê Thị Thảo Nguyên 12CB1 15/06/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB1
28 153762766 Nguyễn Hồng Nhân 12CB1 31/03/1999 Nam 6.9 Khá Tốt 11CB1
29 153762768 Nguyễn Hửu Nhân 12CB1 07/03/1999 Nam 7.3 Khá Tốt 11CB1
30 153762770 Phạm Hữu Nhân 12CB1 16/05/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB1
31 153762764 Dương Nhật Nhân 12CB1 22/11/1999 Nam 6.4 T.bình Khá 11CB1
32 153762772 Lê Thị Yến Nhi 12CB1 18/02/1999 Nam 7.2 Khá Tốt 11CB1
33 153762774 Huỳnh Thị Huỳnh Như 12CB1 26/09/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB1
34 153763224 Lê Minh Nhựt 12CB1 07/12/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB7
35 153762776 Trần Minh Nhựt 12CB1 20/10/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB1
36 153762778 Đỗ Nguyễn Như Thảo 12CB1 25/10/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB1
37 153762780 Hồ Duy Thiện 12CB1 05/04/1999 Nam 7.6 T.bình Tốt 11CB1
38 153762782 Hồ Cảnh Thịnh 12CB1 15/08/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11CB1
39 153762784 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12CB1 22/02/1999 Nữ 5.9 T.bình Tốt 11CB1
40 153762786 Phạm Thị Thùy Trang 12CB1 25/09/1999 Nữ 8.2 Khá Tốt 11CB1
41 153762788 Nguyễn Ngọc Trúc Vi 12CB1 20/06/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB1
42 153762790 Nguyễn Quang Vinh 12CB1 21/07/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB1
43 153762792 Trần Thị Tường Vy 12CB1 08/03/1999 Nữ 6.6 T.bình Khá 11CB1
1 153762794 Lê Thành Công 12CB2 21/03/1999 Nam 8.3 Khá Tốt 11CB2
2 153762798 Võ Thị Ngọc Dung 12CB2 07/01/1999 Nữ 6 T.bình Khá 11CB2
3 153763188 Nguyễn Khánh Duy 12CB2 20/04/1999 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB7
4 153762800 Trần Nhật Duy 12CB2 21/01/1999 Nam 7.1 T.bình Tốt 11CB2
5 153762802 Lương Thị Phương Duyên 12CB2 17/08/1999 Nữ 7.5 T.bình Tốt 11CB2
6 153762804 Nguyễn Thị Thảo Em 12CB2 20/10/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB2
7 153762806 Nguyễn Thị Hồng Hân 12CB2 06/05/1999 Nữ 6.5 T.bình Khá 11CB2
8 153762808 Hà Nhựt Huy 12CB2 05/06/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB2
9 153762810 Nguyễn Thanh Huy 12CB2 13/06/1999 Nam 6.2 T.bình Khá 11CB2
10 153762812 Hồ Thị Ngọc Kiều 12CB2 23/11/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB2
11 153762814 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12CB2 06/10/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB2
12 153762816 Trương Thị Thu Lan 12CB2 21/06/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB2
13 153763212 Nguyễn Thị Cẩm Linh 12CB2 16/06/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB7
14 153762824 Trần Lê Trúc Linh 12CB2 06/11/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB2
15 153762820 Nguyễn Việt Linh 12CB2 14/02/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB2
16 153762822 Nguyễn Vũ Linh 12CB2 10/07/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB2
17 153762818 Nguyễn Thị Yến Linh 12CB2 14/09/1999 Nữ 6 T.bình Tốt 11CB2
18 153762826 Nguyễn Thị Huệ Mẫn 12CB2 15/06/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB2
19 153762828 Bùi Dương Nhựt Minh 12CB2 17/10/1999 Nam 6 T.bình T.bình 11CB2
20 153762830 Huỳnh Trung Nghĩa 12CB2 18/12/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB2
21 153762832 Trà Thị Như Ngọc 12CB2 20/06/1999 Nữ 6.2 T.bình Tốt 11CB2
22 153762834 Nguyễn Phạm Thanh Nguyên 12CB2 19/08/1999 Nam 6.7 T.bình Tốt 11CB2
23 153762836 Nguyễn Trung Nhân 12CB2 25/02/1999 Nam 5.6 T.bình T.bình 11CB2
24 153762838 Nguyễn Quốc Nhung 12CB2 20/01/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB2
25 153762840 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12CB2 07/07/1999 Nữ 8 Giỏi Tốt 11CB2
26 153762846 Trương Gia Phúc 12CB2 31/03/1999 Nam 6.3 T.bình Khá 11CB2
27 153762842 Nguyễn Tấn Phúc 12CB2 10/03/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB2
28 153762844 Nguyễn Trọng Phúc 12CB2 14/01/1999 Nam 8 Khá Tốt 11CB2
29 153762848 Nguyễn Văn Quí 12CB2 05/06/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB2
30 153762850 Lê Văn Tâm 12CB2 30/11/1999 Nam 7.3 T.bình Tốt 11CB2
31 153762854 Nguyễn Hồng Thắm 12CB2 20/09/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB2
32 153762852 Huỳnh Trương Hồng Thắm 12CB2 06/07/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB2
33 153762856 Trần Hữu Thắng 12CB2 04/12/1999 Nam 6.9 T.bình Khá 11CB2
34 153762858 Võ Thịnh 12CB2 06/12/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB2
35 153762860 Võ Hòa Thuận 12CB2 29/03/1999 Nam 7 T.bình Khá 11CB2
36 153762862 Ngô Thị Băng Thư 12CB2 12/11/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB2
37 153762864 Trương Trung Tín 12CB2 04/11/1999 Nam 7.4 T.bình Tốt 11CB2
38 153762866 Phạm Thị Huệ Tình 12CB2 06/09/1999 Nữ 6.8 Khá Tốt 11CB2
39 153763246 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12CB2 10/02/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11CB7
40 153762868 Huỳnh Trương Hồng Tươi 12CB2 06/07/1999 Nữ 7.7 Khá Tốt 11CB2
41 153762870 Phạm Thị Hồng Vân 12CB2 05/08/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB2
42 153762872 Hồ Hoàng Thế Vinh 12CB2 14/07/1999 Nam 8.4 Khá Tốt 11CB2
43 153762874 Trần Hạnh Thúy Vy 12CB2 05/03/1999 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB2
1 153762876 Nguyễn Thị Thúy An 12CB3 15/04/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB3
2 153762878 Nguyễn Thị Thu Duyên 12CB3 06/04/1999 Nữ 5.7 T.bình Khá 11CB3
3 153763190 Bùi Văn Dương 12CB3 01/01/1998 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB7
4 153762880 Đinh Thành Đạt 12CB3 29/07/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
5 153762882 Võ Thành Đạt 12CB3 19/03/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB3
6 153762884 Nguyễn Thị Diễm Hà 12CB3 18/11/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB3
7 153762886 Nguyễn Anh Hào 12CB3 25/09/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB3
8 153762890 Đinh Khắc Huy 12CB3 25/08/1999 Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB3
9 153762892 Lâm Thiện Huy 12CB3 09/07/1999 Nam 6.5 T.bình Khá 11CB3
10 153762894 Ngô Võ Thảo Huỳnh 12CB3 01/12/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB3
11 153762896 Đinh Thị Mỹ Hương 12CB3 07/04/1999 Nữ 7 Khá Tốt 11CB3
12 153762898 Trần Thị Cẩm Hường 12CB3 11/08/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB3
13 153762900 Trương Hồng Vĩ Khang 12CB3 14/06/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
14 153762902 Nguyễn Chí Linh 12CB3 22/08/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
15 153762904 Võ Mỹ Linh 12CB3 07/09/1999 Nữ 7.8 Khá Tốt 11CB3
16 153763210 Dương Thị Trúc Linh 12CB3 12/02/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB7
17 153762906 Nguyễn Phú Lộc 12CB3 07/05/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
18 153762908 Cao Huệ Mẫn 12CB3 28/11/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB3
19 153762910 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12CB3 22/02/1999 Nữ 7 Khá Tốt 11CB3
20 153762912 Phan Thị Thu Ngân 12CB3 10/08/1999 Nữ 7 T.bình Tốt 11CB3
21 153762914 Trần Thị Tuyết Ngân 12CB3 17/09/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB3
22 153762916 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12CB3 06/05/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB3
23 153762918 Hồ Hoàng Nhân 12CB3 24/06/1999 Nam 6.4 T.bình Tốt 11CB3
24 153763222 Nguyễn Thị Yến Nhi 12CB3 11/03/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB7
25 153762922 Nguyễn Văn Nhựt 12CB3 11/03/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB3
26 153762924 Nguyễn Minh Phú 12CB3   Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB3
27 153762926 Phạm Như Quỳnh 12CB3 11/05/1998 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB3
28 153762928 Lê Toàn Hiếu Tâm 12CB3 28/05/1999 Nam 6.7 T.bình Tốt 11CB3
29 153762930 Nguyễn Thị Phương Thảo 12CB3 27/06/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB3
30 153762932 Võ Ngọc Thể 12CB3 04/10/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB3
31 153762934 Nguyễn Thanh Thúy 12CB3 04/11/1998 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB3
32 153762936 Nguyễn Chí Tính 12CB3 06/06/1999 Nam 7.6 Khá Tốt 11CB3
33 153762940 Nguyễn Thị Huyền Trân 12CB3 30/09/1999 Nữ 6.2 T.bình Khá 11CB3
34 153762938 Nguyễn Ngọc Quế Trân 12CB3 25/05/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB3
35 153762942 Nguyễn Mỹ Trinh 12CB3 25/03/1998 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB3
36 153763244 Phan Thị Thảo Trinh 12CB3 11/08/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11CB7
37 153762946 Nguyễn Minh Trung 12CB3 02/09/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB3
38 153763250 Trần Duy Trường 12CB3 19/03/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB7
39 153762948 Nguyễn Nhựt Trường 12CB3 20/03/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB3
40 153762950 Nguyễn Thị Hồng Tươi 12CB3 15/06/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB3
41 153762952 Hồ Thị Ngọc Yến 12CB3 18/09/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB3
1 153762954 Nguyễn Thành Của 12CB4 05/01/1999 Nam 7.9 Khá Tốt 11CB4
2 153762956 Dương Quốc Cường 12CB4 22/09/1999 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB4
3 153762958 Phạm Văn Cường 12CB4 20/07/1999 Nam 6.7 T.bình Tốt 11CB4
4 153762962 Nguyễn Tấn Đạt 12CB4 09/10/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB4
5 153762964 Dương Anh Hào 12CB4 17/03/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB4
6 153763198 Đặng Minh Hiếu 12CB4 29/07/1999 Nam 7.2 T.bình Tốt 11CB7
7 153762966 Lê Khánh Hòa 12CB4 14/02/1999 Nam 7.6 Khá Tốt 11CB4
8 153762968 Nguyễn Minh Hùng 12CB4 10/01/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB4
9 153762972 Trần Huỳnh Đăng Khoa 12CB4 22/09/1999 Nam 7.7 Khá Tốt 11CB4
10 153762970 Nguyễn Đăng Khoa 12CB4 01/02/1999 Nam 8 Khá Tốt 11CB4
11 153762974 Trần Thanh Kiều 12CB4 04/05/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11CB4
12 153762976 Trần Thị Lài 12CB4 01/09/1999 Nữ 7.4 T.bình Tốt 11CB4
13 153763208 Đặng Thanh Lan 12CB4 11/07/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB7
14 153762978 Trần Thị Cẩm Mơ 12CB4 10/05/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB4
15 153762980 Trần Thị Hồng Nga 12CB4 07/05/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB4
16 153762982 Võ Thị Nguyệt 12CB4 17/10/1999 Nữ 7 T.bình Tốt 11CB4
17 153762984 Nguyễn Thiện Nhân 12CB4 25/12/1999 Nam 5.6 T.bình Khá 11CB4
18 153762988 Nguyễn Minh Nhựt 12CB4 04/12/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB4
19 153762992 Nguyễn Tô Ni 12CB4 13/10/1999 Nam 5.8 T.bình Khá 11CB4
20 153763226 Võ Tấn Phong 12CB4 13/06/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB7
21 153763228 Trần Minh Phú 12CB4 04/08/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB7
22 153762996 Lê Thanh Phúc 12CB4 12/07/1999 Nam 6.2 T.bình Tốt 11CB4
23 153762998 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 12CB4 11/11/1999 Nữ 7 Khá Tốt 11CB4
24 153763000 Nguyễn Văn Sang 12CB4 03/07/1999 Nam 8 Khá Tốt 11CB4
25 153763238 Lê Tấn Tài 12CB4 23/06/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB7
26 153763002 Võ Hữu Thắng 12CB4 14/04/1999 Nam 7.3 Khá Tốt 11CB4
27 153763004 Nguyễn Thị Anh Thư 12CB4 14/11/1999 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB4
28 153763006 Phan Thị Cẩm Tiên 12CB4 22/05/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB4
29 153763010 Nguyễn Văn Minh Trí 12CB4 13/11/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB4
30 153763008 Trương Minh Triệu 12CB4 29/03/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB4
31 153763012 Nguyễn Hữu Trương 12CB4 01/05/1998 Nam 7.6 Khá Tốt 11CB4
32 153763018 Trần Đoàn Trường 12CB4 11/12/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB4
33 153763014 Nguyễn Lam Trường 12CB4 15/10/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB4
34 153763016 Nguyễn Xuân Trường 12CB4 13/08/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB4
35 153763020 Ngô Quốc Tuấn 12CB4 31/08/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB4
36 153763022 Nguyễn Thanh Tùng 12CB4 24/08/1999 Nam 7 T.bình Tốt 11CB4
37 153763024 Đoàn Minh Tư 12CB4 25/07/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB4
38 153763026 Lê Hồng Việt 12CB4 03/06/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB4
39 153763028 Nguyễn Thanh Võ 12CB4 03/06/1999 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB4
40 153763252 Nguyễn Thị Kim Xuân 12CB4 17/10/1999 Nữ 7.3 Khá Tốt 11CB7
41 153763254 Lê Ngọc Như Ý 12CB4 04/05/1999 Nữ 7.9 Khá Tốt 11CB7
1 153763030 Đặng Thị Ngọc Bích 12CB5 12/10/1999 Nữ 6.8 T.bình Tốt 11CB5
2 153763032 Nguyễn Phúc Dinh 12CB5 06/08/1999 Nam 5.9 T.bình Khá 11CB5
3 153763036 Phạm Thị Cẩm Giang 12CB5 05/01/1999 Nữ 6.2 T.bình Tốt 11CB5
4 153763038 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12CB5 26/08/1999 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB5
5 153763194 Võ Duy Ngọc Hân 12CB5 01/01/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB7
6 153763196 Cao Nguyễn Ngọc Hân 12CB5   Nữ 5.7 T.bình Khá 11CB7
7 153763040 Dương Thị Minh Hiền 12CB5 14/03/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB5
8 153763042 Trương Dĩ Khang 12CB5 22/10/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB5
9 153763204 Phan Trường Khang 12CB5 21/11/1999 Nam 6.2 T.bình Khá 11CB7
10 153763044 Hồ Văn Không 12CB5 15/06/1998 Nam 7.3 Khá Tốt 11CB5
11 153763046 Bùi Nhựt Linh 12CB5 20/02/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB5
12 153763048 Lê Thị Thùy Linh 12CB5 27/01/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB5
13 153763050 Trà Vũ Linh 12CB5 02/02/1999 Nam 8.4 Giỏi Tốt 11CB5
14 153763052 Phan Minh Luân 12CB5 18/10/1999 Nam 6.7 Khá Tốt 11CB5
15 153763054 Nguyễn Thị Trúc Ly 12CB5 21/07/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB5
16 153763056 Nguyễn Thị Trúc Mai 12CB5 16/10/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB5
17 153763058 Ngô Thị Kim Ngoan 12CB5 11/07/1997 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB5
18 153763064 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12CB5 25/01/1998 Nữ 6.2 T.bình Tốt 11CB5
19 153763062 Huỳnh Thị Tuyết Ngọc 12CB5 10/10/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB5
20 153763066 Võ Thị Yến Ngọc 12CB5 22/08/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB5
21 153763068 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12CB5 29/10/1999 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 11CB5
22 153763230 Lương Hoàng Phúc 12CB5 13/02/1999 Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB7
23 153763074 Lê Thị Hoài Phương 12CB5 22/07/1999 Nữ 6.2 T.bình Tốt 11CB5
24 153763072 Huỳnh Nguyễn Như Phương 12CB5 16/04/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB5
25 153763076 Đặng Hoàng Sang 12CB5 25/11/1999 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB5
26 153763078 Lê Phước Sang 12CB5 26/06/1999 Nam 6.2 T.bình Tốt 11CB5
27 153763234 Hồ Trần Quang Sang 12CB5 25/07/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB7
28 153763082 Dương Hữu Tài 12CB5 19/12/1999 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB5
29 153763084 Trần Minh Tâm 12CB5 05/03/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB5
30 153763086 Lê Thị Hồng Thắm 12CB5 19/07/1999 Nữ 6.7 T.bình Tốt 11CB5
31 153763242 Trương Kim Thoa 12CB5 15/10/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB7
32 153763088 Nguyễn Thị Thơm 12CB5 15/07/1999 Nữ 6.9 T.bình Tốt 11CB5
33 153763090 Nguyễn Thị Anh Thư 12CB5 12/07/1999 Nữ 5.9 T.bình Tốt 11CB5
34 153763092 Lê Minh Tiến 12CB5 23/04/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB5
35 153763094 Võ Thanh Toàn 12CB5 29/08/1999 Nam 5.8 T.bình Tốt 11CB5
36 153763096 Lê Lam Tường 12CB5 07/12/1999 Nam 7.4 Khá Tốt 11CB5
37 153763098 Bùi Trung Vĩnh 12CB5 02/11/1999 Nam 8.1 Khá Tốt 11CB5
38 153763100 Nguyễn Hoàng Võ 12CB5 30/12/1999 Nam 7.1 Khá Tốt 11CB5
39 153763102 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 12CB5 15/02/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB5
40 153763106 Nguyễn Thị Kim Yến 12CB5 13/03/1999 Nữ 6.3 T.bình Tốt 11CB5
1 153763108 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12CB6 21/08/1999 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB6
2 153763110 Hồ Văn Chí Bảo 12CB6 24/02/1999 Nam 6.4 T.bình Khá 11CB6
3 153763112 Trương Văn Ca 12CB6 16/09/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB6
4 153763116 Nguyễn Thị Kim Duyên 12CB6 25/10/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB6
5 159349878 Nguyễn Thị Trúc Đào 12CB6 2000 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB7
6 153763120 Hồ Thị Cẫm Giang 12CB6 15/08/1999 Nữ 7.1 Khá Tốt 11CB6
7 153763122 Nguyễn Thị Trúc Hà 12CB6 06/07/1999 Nữ 7.6 Khá Tốt 11CB6
8 153763124 Trương Nguyễn Thanh Hải 12CB6 09/12/1999 Nam 6.6 T.bình Tốt 11CB6
9 153763126 Nguyễn Kiều Hạnh 12CB6 14/08/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB6
10 153763128 Huỳnh Thị Hồng 12CB6 24/01/1998 Nữ 7.2 Khá Tốt 11CB6
11 153763200 Võ Thị Diểm Hương 12CB6 03/01/1999 Nữ 6.6 T.bình Tốt 11CB7
12 153763202 Nguyễn Hữu Khang 12CB6 08/08/1999 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB7
13 153763130 Nguyễn Duy Khanh 12CB6 19/07/1998 Nam 6.3 T.bình Tốt 11CB6
14 153763132 Bùi Minh Khánh 12CB6 04/01/1999 Nam 6.5 T.bình Tốt 11CB6
15 153763134 Nguyễn Phước Kiệt 12CB6 22/11/1999 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB6
16 153763136 Nguyễn Hữu Linh 12CB6 10/01/1999 Nam 6 T.bình Tốt 11CB6
17 153763138 Nguyễn Khánh Linh 12CB6 09/02/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB6
18 153763142 Trương Mỹ Lọc 12CB6 20/09/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB6
19 153763144 Nguyễn Thành Lộc 12CB6 24/04/1999 Nam 6.9 T.bình Tốt 11CB6
20 153763146 Nguyễn Văn Năm 12CB6 17/09/1999 Nam 8.2 Khá Tốt 11CB6
21 153763150 Lê Thị Kim Ngân 12CB6 16/06/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB6
22 153763148 Cao Thị Ngân 12CB6 27/04/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB6
23 153763152 Nguyễn Bảo Nhân 12CB6 01/01/1999 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB6
24 153763168 Nguyễn Trọng Nhân 12CB6 02/10/1999 Nam 6.1 T.bình Tốt 11CB6
25 153763154 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12CB6 19/07/1999 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB6
26 153763156 Phạm Thị Huỳnh Như 12CB6 27/07/1999 Nữ 7.1 T.bình Tốt 11CB6
27 153763158 Dương Văn Nhựt 12CB6 07/12/1999 Nam 6.2 T.bình Tốt 11CB6
28 153763232 Lê Kim Phụng 12CB6 27/08/1999 Nữ 6.4 T.bình Tốt 11CB7
29 153763162 Nguyễn Thuận Phước 12CB6 16/07/1999 Nam 6.8 T.bình Tốt 11CB6
30 153763160 Tô Ngọc Lan Phương 12CB6 17/07/1999 Nữ 7.3 T.bình Tốt 11CB6
31 153763164 Nguyễn Thị Thu Quyền 12CB6 19/07/1999 Nữ 8 Khá Tốt 11CB6
32 153763166 Phạm Thanh Sang 12CB6 04/03/1999 Nam 5.9 T.bình Tốt 11CB6
33 153763236 Nguyễn Sở 12CB6 25/01/1999 Nam 7.5 Khá Tốt 11CB7
34 153763170 Nguyễn Văn Tèo 12CB6 29/07/1999 Nam 7.8 Khá Tốt 11CB6
35 153763172 Lê Thị Cẩm Tiên 12CB6 09/02/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB6
36 153763176 Trần Thị Cẩm Tiên 12CB6 01/01/1999 Nữ 7.4 Khá Tốt 11CB6
37 153763174 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12CB6 23/03/1999 Nữ 6.5 T.bình Tốt 11CB6
38 153763178 Võ Tường Vi 12CB6 11/01/1999 Nam 7.5 T.bình Tốt 11CB6
39 153763182 Trần Thị Thảo Vy 12CB6 08/12/1999 Nữ 7.2 T.bình Tốt 11CB6
40 153763180 Nguyễn Thịện Thảo Vy 12CB6 18/10/1999 Nữ 7.5 Khá Tốt 11CB6

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: