Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 của Trường THPT Cao Lãnh 1
Thứ hai, 06 Tháng 6 2016 16:52
      SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH  1
 
            Số: 44/KH-THPTCL1
 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
            Cao Lãnh, ngày  09  tháng 05  năm 2016
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2016- 2017
Căn cứ Công văn số 31/HD-SGDĐT ngày 21/4/2016 của Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2016-2017;
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 do Sở giáo dục và đào tạo giao trong phiên họp ngày 01 tháng 03 năm 2016,
Trường THPT Cao Lãnh 1 thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 – 2017 với các nội dung:
1. Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp BT THCS trên địa bàn TT Mỹ Thọ, xã Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, An Bình, Tân Hội Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương và Đinh Công Bê.
2. Hồ sơ dự tuyển
a. Đơn xin dự tuyển theo mẫu: Đơn đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT
b. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;    
c. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc BTTHCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường THCS hoặc Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên ký;
d. Học bạ trung học cơ sở bản chính;
đ. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích theo Điều 8, Điều 12-Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
*Chú ý: Tính điểm ưu tiên về xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới thực hiện theo quyết định số 204/QĐ-TTg (01/02/2016) của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.
e.02 (hai) ảnh  3  4(kiểu ảnh chứng minh nhân dân): 01 ảnh dán ở Đơn đăng ký thi tuyển, 01 ảnh dán Thẻ dự thi.
3. Điều kiện dự tuyển
a. Có đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định Mục 2);
               b. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi(sinh năm 2001). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 
Các trường hợp sau đây được vào lớp 10 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi qui định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.
4. Phương thức tuyển sinh
Tổ chức tuyển sinh bằng hình thức: thi tuyển.
Những học sinh, học viên đã tốt nghiệp THCS hoặc BTTHCS thuộc các trường THCS, TTGDTX trên địa bàn qui định tại Mục 1. có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện dự tuyển tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT hiện hành đều phải tham gia thi tuyển vào trường THPT  Cao Lãnh 1.
Học sinh được chọn 02 nguyện vọng, được học ở 01 trong 02 trường THPT trong cùng địa bàn huyện Cao Lãnh, khi kết quả điểm bài thi đạt đủ điểm đỗ. Nguyện vọng 1 học sinh sẽ học tại trường THPT Cao Lãnh 1 nơi học sinh nộp hồ sơ dự tuyển khi kết quả thi đủ điểm; nguyện vọng 2 học sinh học một trường THPT khác (khi kết quả thi đủ điểm vào trường THPT đó), nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi kết quả thi không đủ điểm để xét nguyện vọng 1.
*Lưu ý: Ở cùng một trường: điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn xét nguyện vọng 1 là  2 điểm.
a. Môn thi - đề thi
Thí sinh phải dự thi ba môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Đề thi bằng hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
Hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển, xét kết quả thi tuyển
Môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2, môn Tiếng Anh tính hệ số 1.
Những học sinh được xét kết quả thi tuyển là những học sinh dự đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có); điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.
Đối với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT Cao Lãnh 1 (theo nguyện vọng 1), căn cứ điểm số bài thicủa 3 môn thi để xét vào trường THPT khác (theo nguyện vọng 2 đã đăng ký).
b. Thời gian nộp hồ sơ, nhận thẻ dự thi:
+ Học sinh nộp Đơn đăng ký thi tuyển vào lớp 10 THPTGiấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) tại trường THCS hoặc TTGDTX (nơi đã học lớp 9), những hồ sơ khác như: Khai sinh, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, Học bạ bản chính do trường THCS (hoặc TTGDTX) nơi học sinh học lớp 9 bổ sung vào hồ sơ dự thi của học sinh.
Đối với học sinh dự thi tuyển ở các trường THPT ngoài địa bàn qui định (phải được sự đồng ý của lãnh đạo Sở GDĐT) học sinh tự mang hồ sơ nộp tại trường THPT.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày: 04/6 đến 08/6/2016. Riêng nhận hồ sơ đối với học sinh thi hỏng vào trường chuyên: 11/6/2016.
Thời gian nhận thẻ dự thi từ ngày 12/6 đến ngày 13/6/2016.
* Đối với học sinh thi hỏng vào trường THPT theo nguyện vọng 1, học sinh sẽ nhận lại hồ sơ tại trường THPT (nơi đăng ký nguyện vọng 1) và nộp cho trường THPT nơi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 (theo nguyện vọng 2), thời gian từ ngày 06/7/2016 đến hết ngày 30/7/2016, quá thời hạn trên nếu học sinh không nộp hồ sơ xem như học sinh không trúng tuyển.
* Đối với học sinh thi hỏng cả 2 nguyện vọng đến trường THCS (nơi học sinh đã học lớp 9 năm học 2015-2016 nhận lại hồ sơ.
c. Ngày thi: ngày 1516 tháng 6 năm 2016.
d. Lịch thi
Ngày
Môn thi
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
   Thời gian làm bài
15/6/2016
Ngữ văn
Sáng từ 7g 55
Từ 8g00
120 phút
 Tiếng Anh
Chiều từ 13g 55
Từ 14g
  60 phút
16/6/2016
Toán
Sáng từ 7g 55
Từ 8g00
120 phút
 
5. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Cao Lãnh 1: 490 học sinh.
 
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 – 2017 của trường THPT Cao Lãnh 1. Đề nghị các đơn vị trường THCS TT Mỹ Thọ, xã Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, An Bình, Tân Hội Trung, Mỹ Hội, Mỹ Xương và Đinh Công Bê thông báo đến Ban đại diện CMHS và từng học sinh của trường để biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề gì chưa rõ cần phải giải đáp, xin liên hệ với Ban Lãnh đạo Trường THPT Cao Lãnh 1 để được hỗ trợ./
 
Nơi nhận:                                  
- Sở GD-ĐT (b/c);
- UBND Huyện (b/c);
- Phòng GDĐT (p/hợp);
- Các trường THCS huyện;
- Lưu: VT(15b).                      
                                  KT. HIỆU TRƯỞNG
                                    P. HIỆU TRƯỞNG
 
                                              (đã ký)
 
 
                                       Nguyễn Tấn Đức
 
           
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: