Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Kết quả thi diễn tập THPT Quốc gia năm 2016
Thứ bảy, 28 Tháng 5 2016 15:57

Kết quả thi Diễn tập THPT Quốc Gia năm 2016 tính đến ngày 28/05/2016. Chưa có điểm các môn Lý, Hóa, Sinh.

Thống kê kết quả thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
 
 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI
TÊN KỲ THI: THI DIỄN TẬP THPTQG
 
STT
Môn
thi
Số
lượng
TS
Điểm<5.0
Điểm≥5
Điểm < 2.0
2.0≤Điểm<3.5
3.5≤Điểm<5
Tổng (<5)
5.0≤Điểm<6.5
6.5≤Điểm<8.0
8.0≤Điểm
Tổng( ≥ 5)
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
1
Toán
312
76
24.359
94
30.128205
82
26.282051
252
80.769231
39
12.5
21
6.7307692
0
0
60
19.230769
2
Ng.ngữ
312
51
16.346
221
70.833333
36
11.538462
308
98.717949
2
0.6410256
1
0.3205128
1
0.3205128
4
1.2820513
3
Văn
312
3
0.9615
21
6.7307692
54
17.307692
78
25
128
41.025641
82
26.282051
24
7.6923077
234
75
4
Địa
91
0
0
6
6.5934066
16
17.582418
22
24.175824
50
54.945055
12
13.186813
7
7.6923077
69
75.824176
5
Sử
21
4
19.048
9
42.857143
4
19.047619
17
80.952381
3
14.285714
0
0
1
4.7619048
4
19.047619
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng Tháp , Ngày  28    Tháng  05     Năm2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: