Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách các lớp ôn thi THPT Quốc gia 2016
Thứ ba, 26 Tháng 4 2016 09:39

Danh sách các lớp tự chọn ôn thi THPT Quốc gia năm 2016.

DANH SÁCH CÁC LỚP ÔN THI  THPT QUỐC GIA 2016
Lớp STT Họ và tên   Tổng số học sinh: 315  
Lớp GV Dạy Buổi học Phòng học
12A1 1 Huỳnh Anh Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 2 Nguyễn Thanh Bảo Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 3 Huỳnh Quốc Bình Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 4 Trần Nguyễn Bảo Châu Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 5 Nguyễn Thanh Duy Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 6 Bùi Thị Mỹ Duyên Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 8 Nguyễn Thị Tuyết Duyên Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 9 Trần Thị Huỳnh Giao Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 10 Nguyễn Thị Tú Hảo Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 11 Nguyễn Thị Ngọc Hiên Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 12 Nguyễn Thế Hiển Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 13 Tạ Thị Huyền Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 14 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 15 Nguyễn Thị Lan Hương Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 16 Phạm Minh Đăng Khoa Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 17 Nguyễn Thúy Linh Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 18 Trần Thị Thùy Linh Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 19 Nguyễn Phương Nam Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 20 Nguyễn Thụy Kim Ngân Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 21 Đào Tuấn Nhân Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 22 Phạm Ngọc Thùy Nhung Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 23 Huỳnh Thị Huỳnh Như Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 24 Đỗ Thị Lan Phương Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 25 Trương Thị Kim Thanh Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 26 Lương Thị Phương Thảo Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 27 Nguyễn Thị Thu Thảo Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 28 Nguyễn Trần Thị Cẩm Tiên Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 29 Huỳnh Thanh Toàn Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 30 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 31 Võ Thị Mai Trinh Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 32 Nguyễn Quốc Tuấn Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 33 Nguyễn Thị Lăng Tường Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 34 Nguyễn Hồng Vân Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A1 35 Nguyễn Tường Vy Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1
12A1 36 Huỳnh Tiểu Ý Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A1 37 Phạm Thị Ngọc Yến Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A2 1 Phan Lê Nguyên Bá Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 2 Lê Minh Chánh Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 3 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 4 Nguyễn Phạm Anh Duy Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 5 Nguyễn Thái Duy Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 7 Nguyễn Thị Thùy Dương Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 8 Đỗ Thị Thúy Hoa Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 9 Nguyễn Thị Kim Hoa Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 10 Nguyễn Thi Ngọc Hoài Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 11 Trần Thị Như Huỳnh Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 12 Đặng Thị Như Hương Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 13 Trần Văn Khải Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 14 Hồ Thị Kiều Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 15 Trần Cao Minh Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 16 Huỳnh Văn Nam Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A2 17 Nguyễn Thị Ngân Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 18 Đặng Lê Bích Ngọc Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 19 Nguyễn Thái Nguyên Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 20 Nguyễn Minh Nhựt Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 21 Nguyễn Văn Phúc Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 22 Võ Hoàng Phúc Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 23 Nguyễn Thị Kim Thanh Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 24 Liêu Chí Thành Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 25 Nguyễn Thị Kim Thoa Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 26 Nguyễn Hồng Thuấn Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 27 Huỳnh Phương Trang Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 28 Nguyễn Kiều Trang Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 29 Trần Thị Thùy Trang Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 30 Đỗ Thị Kiều Trinh Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 31 Trần Minh Trí Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 32 Trần Tú Trọng Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 33 Nguyễn Thị Nhã Trúc Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 34 Huỳnh Trọng Văn Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 35 Nguyễn Luận Văn Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A2 36 Nguyễn Tuấn Vũ Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A2 37 Mai Khắc Xuyên Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12A2 38 Nguyễn Lê Hải Yến Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A2 39 Nguyễn Thị Kim Yến Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2
12A3 1 Nguyễn Triều Anh Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 2 Nguyễn Thị Kim Chi Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 3 Trần Ngọc Chương Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 4 Nguyễn Tường Duy Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 5 Lê Huỳnh Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 6 Lương Tuấn Kiệt Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 7 Phạm Thị Mỹ Kim Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 8 Nguyễn Thị Lệ Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 9 Võ Hồng Liên Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 10 Lê Thị Trúc Linh Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 11 Trần Chánh Luận Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 12 Nguyễn Hoàng Nam Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 13 Lê Thị Thu Ngân Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 14 Võ Thanh Ngân Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 15 Đỗ Thảo Nguyên Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 16 Trần Trọng Nguyên Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 17 Hồ Vân Nhả Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A3 18 Đào Châu Nhi Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 19 Nguyễn Ngô Huỳnh Như Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 20 Nguyễn Thị Huỳnh Như Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 21 Đặng Lê Trọng Phúc Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 22 Nguyễn Hữu Phước Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 23 Lê Nguyễn Hoàng Quyên Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 24 Huỳnh Thị Như Quỳnh Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 25 Nguyễn Thị Như Quỳnh Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12A3 26 Nguyễn Thị Thi Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 27 Bùi Thị Kim Thoa Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 28 Đỗ Thị Anh Thư Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 29 Nguyễn Minh Thư Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 30 Nguyễn Thị Anh Thư Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 31 Phạm Ngọc Anh Thư Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 32 Trần Thị Cẩm Tiên Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 33 Đinh Thị Kim Trang Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 34 Bùi Lê Yến Trinh Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 35 Lê Thị Mai Trinh Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 36 Nguyễn Minh Trúc Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 37 Nguyễn Minh Tuấn Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12A3 38 Đinh Thị Hồng Tươi Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3
12A3 39 Nguyễn Ngọc Lan Tường Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3
12CB1 1 Đặng Thái Bảo Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 2 Lê Tuấn Bảo Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 3 Tô Lê Gia Bảo Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 4 Dương Phước Duy Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB1 5 Phạm Bá Duy Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 6 Lê Thúy Hằng Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 7 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 8 Đặng Quốc Huy Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 9 Đào Tuấn Kiệt Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 10 Nguyễn Thư Kỳ Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 11 Phạm Minh Kỳ Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 12 Phan Minh Luận Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 13 Cao Nhất Minh Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 14 Nguyễn Trần Ngọc Thảo My Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 15 Nguyễn Kim Ngân Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 16 Trần Thị Hồng Ngọc Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 17 Cao Chí Nguyên Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 18 Đặng Thị Thu Nhị Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB1 19 Trần Lê Huỳnh Như Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 20 Hồ Nguyễn Nhân Phi Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 21 Hồ Thị Phương Thảo Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 22 Nguyễn Thị Thanh Thảo Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB1 23 Nguyễn Lê Phú Thịnh Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 24 Đỗ Lê Thanh Tiến Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 25 Lê Trung Tín Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 26 Nguyễn Văn Tốt Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 27 Huỳnh Thị Bích Trâm Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 28 Phạm Ngọc Trinh Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB1 29 Đinh Hữu Trọng Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 30 Cao Thị Thanh Trúc Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 31 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 32 Hồ Thị Thanh Tuyền Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB1 33 Nguyễn Thị Lan Tường Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB1 34 Nguyễn Thị Vẹn Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1
12CB1 35 Ngô Thị Kim Vui Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB2 1 Đinh Hữu Bá Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 2 Nguyễn Quốc Bảo Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB2 4 Lê Hồng Diệu Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 5 Nguyễn Thị Diệu Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 6 Đinh Mỹ Duyên Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB2 7 Nguyễn Thị Thùy Dương Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 8 Đỗ Minh Đức Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 9 Phạm Trường Giang Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 10 Bùi Thị Hảo Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 11 Nguyễn Thanh Hiền Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 12 Nguyễn Thị Thu Hiền Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 13 Thái Quốc Huy Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 14 Nguyễn Duy Khang Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 15 Nguyễn Thanh Khang Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 16 Phan Mạnh Khang Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 17 Nguyễn Văn Kiệt Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 18 Nguyễn Lê Khánh Linh Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 19 Phan Thị Mỹ Linh Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 20 Trần Thị Cẩm Linh Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 21 Nguyễn Tấn Lộc Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 22 Lê Trần Thị Quế Minh Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB2 24 Nguyễn Minh Như Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 25 Nguyễn Thị Huỳnh Như Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 26 Nguyễn Phúc Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 27 Lê Tiến Quân Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 28 Nguyễn Trà Kim Quí Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 29 Nguyễn Văn Phú Quí Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 30 Đào Hiểu Thông Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 31 Nguyễn Hồng Tiến Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 32 Nguyễn Thị Thanh Tú Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 33 Trần Quốc Vinh Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB2 34 Nguyễn Thị Yến Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
 F 1 Bùi Thuận An Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 2 Nguyễn Thị Thúy An Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 3 Phạm Thị Quỳnh Anh Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 4 Lê Thị Ngọc Ánh Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 5 Nguyễn Thị Thùy Dương Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 6 Nguyễn Phú Đức Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 7 Nguyễn Hoàng Hão Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 8 Phạm Tường Hân Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 9 Nguyễn Thanh Hưng Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 10 Võ Thị Việt Hương Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 11 Dương Thị Huỳnh Mai Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 12 Nguyễn Duy Nam Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 13 Huỳnh Thị Kim Ngân Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 14 Đặng Thành Nguyên Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 15 Trịnh Trọng Nhẫn Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 16 Nguyễn Thị Thúy Nhi Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 17 Trần Mỹ Nhi Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 18 Lê Thị Huỳnh Như Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 19 Bùi Phú Sơn Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 20 Nguyễn Chí Tâm Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 21 Nguyễn Thị Thu Thảo Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 22 Nguyễn Thị Cẩm Thu Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 23 Bùi Thị Thủy Tiên Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 24 Trần Thị Huyền Trang Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 25 Huỳnh Thị Cẩm Tuyên Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 26 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 27 Phạm Thị Mỹ Tuyên Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 28 Lê Thị Kim Tuyết Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 29 Nguyễn Hà Văn Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 30 Nguyễn Thị Hồng Vân Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 31 Trần Thị Hồng Vân Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 32 Nguyễn Hữu Vinh Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 33 Phan Hoàng Yến Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB3 34 Trần Thị Kim Yến Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB4 1 Bùi Bình An Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 2 Võ Văn Anh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 3 Đinh Hoài Bảo Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 5 Dương Tiền Duy Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 6 Phạm Hồng Duy Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 7 Trần Thuý Duy Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 8 Phạm Tấn Đạt Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 9 Lê Hồ Điệp Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 10 Trương Thị Mỹ Huyền Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB4 11 Phạm Thùy Linh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 12 Lê Tiểu Long Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3
12CB4 13 Bùi Thanh Lợi Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 14 Nguyễn Văn Nghệ Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 15 Nguyễn Hiếu Ngoan Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 16 Phạm Thị Ngọc Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 17 Nguyễn Minh Nguyên Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 18 Đỗ Đông Nhi Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2
12CB4 19 Nguyễn Thị Huỳnh Như Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB4 20 Lê Văn Phương Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB4 21 Nguyễn Văn Hồng Sơn Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 22 Âu Thị Diễm Sương Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 23 Nguyễn Thị Cẩm Thu Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 24 Trần Ngọc Minh Thư Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 25 Trần Trọng Tín Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 26 Nguyễn Thị Thùy Trang Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 27 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trần Đình Thanh Chiều 12A1
12CB4 28 Ngô Thị Huyền Trân Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 29 Huỳnh Thị Băng Trinh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 30 Trần Thị Mỹ Trinh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 31 Trần Thị Tú Trinh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 32 Võ Thị Thanh Trúc Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 33 Nguyễn Thế Vinh Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB4 34 Nguyễn Thị Như Y Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4
12CB5 1 Nguyễn Gia Bảo Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 2 Phạm Gia Bảo Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 3 Đỗ Thị Hồng Gấm Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 4 Nguyễn Thi Thúy Hằng Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 5 Đặng Minh Hiếu Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 6 Nguyễn Thị Thu Hồng Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 7 Lê Võ Khắc Huyền Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 8 Huỳnh Hữu Hưng Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 9 Nguyễn Tuấn Kiệt Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 10 Đoàn Thị Hồng Liên Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 11 Phạm Thành Long Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 12 Võ Quang Minh Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 14 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 15 Đặng Quốc Nhị Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 16 Nguyễn Thị Huỳnh Như Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 17 Võ Thị Trúc Như Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 18 Đỗ Quốc Nhựt Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 19 Nguyễn Thanh Phong Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 20 Nguyễn Hoàng Phúc Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 21 Nguyễn Thị Thu Quyên Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 22 Đỗ Hữu Sang Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 23 Nguyễn Hữu Tài Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 24 Trần Thị Ngọc Thể Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 25 Đặng Phước Thới Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 26 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 27 Hồ Thanh Thủy Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 28 Trần Thị Anh Thư Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 29 Nguyễn Kiều Tiên Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 30 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 31 Nguyễn Thành Trung Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 32 Nguyễn Nhật Trường Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB5 33 Nguyễn Bội Tuyền Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5
12CB6 1 Lê Thị Huế Anh Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 2 Trần Thị Ngọc Bích Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB6 3 Võ Kim Chi Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 4 Dương Phú Cường Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 5 Trần Quốc Cường Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 6 Phạm Trần Đức Duy Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 7 Lê Tuấn Đạt Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 8 Nguyễn Công Đoàn Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 9 Lê Hòa Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 10 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 11 Nguyễn Hoàng Khang Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB6 12 Phạm Vũ Linh Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 13 Đặng Thị Huỳnh Mai Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB6 14 Dương Thanh Ngân Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 15 Nguyễn Thị Hồng Ngân Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 16 Trần Thảo Ngân Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 17 Phan Văn Nghĩa Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 18 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB6 19 Phạm Thị Giang Nhi Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 20 Nguyễn Bảo Phúc Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 21 Ngô Thị Trúc Phương Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 22 Nguyễn Quốc Thái Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 23 Trần Trung Thái Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 24 Nguyễn Thị Thảo Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 25 Nguyễn Thị Ánh Thu Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 26 Phạm Thị Cẩm Tiên Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 27 Nguyễn Thị Bảo Trăm Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2
12CB6 28 Nguyễn Ngọc Lan Trinh Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 29 Nguyễn Bảo Trọng Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 30 Bùi Trọng Vinh Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 31 Nguyễn Thị Thanh Xuân Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6
12CB6 32 Đỗ Thị Hồng Xương Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2

 

 

THỐNG KÊ  CÁC LỚP ÔN MÔN TỰ CHỌN

Môn Lớp GV dạy Buổi học Địa điểm Số học sinh
Trần Đình Thanh Chiều 12A1 27
Hóa Hóa 1 Mã Thị Nhung Sáng 12A1 19
Hóa Hóa 2 Võ Hồng Phỉ Sáng 12A2 29
Hóa Hóa 3 Ngô Tuyết Nga Sáng 12A3 24
Hóa Hóa 4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Sáng 12CB1 21
Hóa Hóa 5 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB2 36
Hóa Hóa 6 Nguyễn Thị Kim Thắm Sáng 12CB3 35
Hóa Hóa 7 Ngô Tuyết Nga Sáng 12CB4 28
Địa Địa 1 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB5 32
Địa Địa 2 Võ Thị Thanh Trúc Sáng 12CB6 27
Địa Địa 3 Đặng Thị Ngọc Thảo Chiều 12A3 13
Địa Địa 4 Võ Thị Thanh Trúc Chiều 12CB2 25

 

 

 

 

NVU.

 

 

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: