Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Lịch thi và danh sách học sinh thi lại năm học 2014-2015
Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 22:47
LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2014-2015

 

 
 
Ngày
Khối
Môn
TG làm bài
TG phát đề
Số HS
Giám thị
10/6/2015
10
Toán
90
7h30
28
 
11
Toán
90
7h30
11
 
10
Sử, AV
45
9h30
7
 
11
Lý, Hóa, AV
45
9h30
4
11/6/2015
10
Văn, Lý
90'-Văn
45'- Lý
7h30
4
 
11
Sử
45
7h30
1
 
Cao Lãnh, ngày 6 tháng 6 năm 2015
KT. HIỆU TRƯỞNG
P.HT
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI NH 2014-2015
 
TT
Họ và tên
Lớp
Môn thi lại
GVCN
Văn
Toán
Hóa
AV
Sinh
Sử
Địa
1
Trần Quang Cường
10CB1
 
x
x
 
x
 
 
 
Cô Bùi Thị Linh
2
Trần Công Danh
10CB1
x
x
 
 
x
 
 
 
 
3
Nguyễn Quang Hưng
10CB1
 
x
 
 
 
 
 
 
 
4
Nguyễn Thanh Ngân
10CB1
 
x
 
 
 
 
 
 
 
5
Lê Thị Thảo Nguyên
10CB1
 
x
 
 
 
 
 
 
 
6
Ngô Thị Như Ý
10CB1
 
x
 
 
 
 
 
 
 
7
Cao Nguyễn Ngọc Hân
10CB2
 
x
x
 
 
 
 
 
 
8
Võ Thị Ngọc Dung
10CB3
 
x
 
 
 
 
x
 
Cô Thảo Nguyên
9
Phạm Thị Diêuj Hiền
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Ng T Kim Loan
10
Nguyễn Thanh Huy
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
11
Trương Hồng Vĩ Khang
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
12
Nguyễn Phước Kiệt
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
13
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
14
Trần Huỳnh Nhựt
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
15
Lê Thanh Phúc
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
16
Hồ Quang Sang
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
17
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
 
18
Nguyễn Lam Trường
10CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
11
19
Đinh Khắc Huy
10CB4
 
x
 
 
 
 
x
 
Cô Võ Thị Điệp
20
Phạm Hiếu Nhân
10CB5
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Ng Kim Trắc
21
Nguyễn Thiện Nhân
10CB5
 
x
 
 
 
 
 
 
 
22
Trương Thanh Duy
10CB6
 
x
 
 
 
 
x
 
Cô Lê Thị Kim Ba
23
Ng Quốc Công Minh
10CB6
x
 
 
 
 
 
 
 
 
24
Phạm Hồng Ngoan
10CB6
 
x
 
 
 
 
 
 
 
25
Phan Trọng Phúc
10CB6
 
x
 
 
 
 
x
 
 
26
Lê Phước Sang
10CB6
 
x
 
 
 
 
 
 
 
27
Nguyễn Trung Chánh
10CB7
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Đinh Thị Kim sa
28
Nguyễn Bảo Nhân
10CB7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
Đặng Quốc Huy
10CB7
 
x
 
 
 
 
x
 
 
30
Đặng Thanh Lan
10CB8
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Ngô Tuyết Nga
 
Cộng
 
2
28
2
0
2
0
5
0
 
31
Nguyễn Thành Trung
11CB1
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Lê T Kim Loan
32
Trần Quốc Cường
11CB2
 
x
 
 
 
 
 
 
Thầy Đoàn V Hiền
33
Nguyễn Nhật Trường
11CB2
 
x
 
 
 
 
 
 
 
34
Lê Tiến Quân
11CB3
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Ng T Thanh Thủy
35
Đặng Trường Thành
11CB4
 
x
x
 
 
 
 
 
Cô Ng H T T Trúc
36
Ng Ngọc Lan Trinh
11CB4
 
x
 
 
 
 
 
 
 
37
Nguyễn Thị Thùy Dương
11CB5
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Phạm T Ngọc Ánh
38
Võ Chí Tài
11CB5
 
x
 
 
 
 
 
 
 
39
Trần Thị Hồng Son
11CB6
 
x
 
 
 
 
 
 
Cô Võ T Kim Tuyến
40
Phạm Thành Long
11CB6
 
x
 
x
 
 
x
 
 
41
Phan Ngọc Hầu
11CB6
 
x
x
 
x
 
 
 
 
 
Cộng
 
0
11
2
1
1
0
1
0
 
 
NVU.
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: