Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Lịch thi diễn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp
Thứ tư, 03 Tháng 6 2015 22:35

Lịch thi diễn tập Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp.

 
 
 
Ngày
 
 
 
 
Buổi
 
 
 
 
Môthi
 
 
Thời gian
làbài
 
Gi
pháđề thi chthí
sinh
 
 
 
Giờ bđầu làbài
 
 
05/6/2015
 
SÁNG
 
Toán
 
180 phút
 
7giờ55
 
8giờ00
 
CHIU
 
Ngoạing
 
90phút
 
14giờ15
 
14giờ30
 
06/6/2015
 
SÁNG
 
Ngữvăn
 
180 phút
 
7giờ55
 
8giờ00
 
CHIU
 
Vtlí
 
90phút
 
14giờ15
 
14giờ30
 
08/6/2015
 
SÁNG
 
Địalí
 
180 phút
 
7giờ55
 
8giờ00
 
CHIU
 
Hóahc
 
90phút
 
14giờ15
 
14giờ30
 
09/6/2015
 
SÁNG
 
Lchsử
 
180 phút
 
7giờ55
 
8giờ00
 
CHIU
 
Sinh hc
 
90phút
 
14giờ15
 
14giờ30
 

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: