Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Danh sách học sinh dự tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học năm học 2015 - 2016
Thứ sáu, 29 Tháng 5 2015 22:44
Danh sách học sinh dự tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học
Năm học 2015 - 2016
   
STT
Họ và Tên
Lớp
Ngày/tháng/năm sinh
ĐT
Email
1
Nguyễn Thị Lan Hương
11A1
11/12/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2
Võ Thị Mai Trinh
11A1
21/07/1997
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3
Phạm Minh Đăng Khoa
11A1
20/07/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4
Đào Tuấn Nhân
11A1
05/01/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5
Trần Nguyễn Bảo Châu
11A1
16/06/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6
Nguyễn Văn Phúc
11A2
25/06/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7
Huỳnh Trọng Văn
11A2
05/07/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8
Nguyễn Thái Duy
11A2
19/01/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9
Liêu Chí Thành
11A2
30/05/1998
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: