Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo kế hoạch, lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 13:58

Thông báo kế hoạch, lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Theo kế hoạch Số: 84/KH-THPTCL1 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Trường THPT Cao Lãnh 1.

4 . Lịch kiểm tra HKI 
a. Khối 12
Môn GDCD, Tin, Công nghệ GV tự tổ chức cho kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu từ ngày 01 đến 06/12/2014. Thời gian làm bài 45 phút cho mỗi môn. Môn Tiếng Pháp thi khi có hướng dẫn và đề của Sở.
 
Thứ/ Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
Thứ Hai
08/12/ 2014
Sáng
7 g 15
9 g 45
    Ngữ văn
    Vật lý
120 phút
60 phút
Thứ Ba
09/12/ 2014
Sáng
7 g 15
9 g 15
    Lịch sử
    Sinh học
90phút
60 phút
Thứ Tư
10/12/2014
Sáng
7 g 15
9 g 15
    Địa lý
    Hoá học
90 phút
60 phút
Thứ Năm 11/12/2014
Sáng
7 g 15
9 g 45
    Toán
    Ngoại ngữ
120 phút
60 phút
  Nhận đề khối 12 lúc 08 giờ ngày 03/12/2014.
Khối 12 thi – HS khối 10+ 11 học buổi chiều, không học phụ đạo.
b. Khối 11
Môn GDCD, Tin, Công nghệ GV tự tổ chức cho kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu từ 15/12/2014 đến 20/12/2014. Thời gian làm bài 45 phút cho mỗi môn. Môn Tiếng Pháp thi khi có hướng dẫn và đề của Sở.
 
Thứ/ Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
Thứ Hai
22/12/ 2014
Sáng
7 g 15
9 g 15
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
Thứ Ba
23/12/ 2014
Sáng
7 g 15
8 g 30
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
Thứ Tư
24/12/2014
Sáng
7 g 15
8 g 30
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
Thứ Năm
25/12/2014
Sáng
7 g 15
9 g 15
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút
 
c. Khối 10
Môn GDCD, Tin, Công nghệ GV tự tổ chức cho kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu từ 15/12/2014 đến 20/12/2014. Thời gian làm bài 45 phút cho mỗi môn. Môn Tiếng Pháp thi khi có hướng dẫn và đề của Sở.
 
Thứ/ Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
Thứ Hai
22/12/ 2014
Chiều
13 g 30
15 g 30
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
Thứ Ba
23/12/ 2014
Chiều
13 g 30
14 g 45
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
Thứ Tư
24/12/2014
Chiều
13 g 30
14 g 45
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
Thứ Năm
25/12/2014
Chiều
13 g 30
15 g 30
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút
Khối 10, 11 thi: HS khối 12 vẫn học theo thời khóa biểu, không học phụ đạo.
Khối 10-11 nhận đề lúc 08 giờ ngày 17/12/2014.
 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: