• Tuổi trẻ Trường THPT Cao Lãnh 1 thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp