Danh mục khoá học

KHỐI 10 

VẬT LÝ 
 Lý thuyết và bài tập - vật lý 10Tóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm - vật lý 10

TIN HỌC 
 Ôn tập kiến thức bài 14, 15, 16 tin học 10Tóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm Tin học 10Tóm tắt
 LÝ THUYẾTTóm tắt

TOÁN HỌC 

HOÁ HỌC 

ÔN TẬP HK1 HÓA HỌC 10 
 Các nội dung cơ bảnTóm tắt

SINH HỌC 
 LÝ THUYẾT - BÀI TẬPTóm tắt

TIẾNG ANH 

TIẾNG PHÁP 

Ngoại Khóa 
 Lý thuyết Tin học 10Tóm tắt
 Hoc ngoai khoa Ly HoaTóm tắt
 Kiểm tra 1 tiết - K12 - Nguyễn Kim Trắc
 day them ly co HOA k11Khoá học này cần có mật khẩu truy cậpTóm tắt
 CÔ NHUNG HÓATóm tắt
 Đề KT lớp 10 PV năm học 2013-2014Tóm tắt
 Kiểm tra 15' - K12 -- Nguyễn Kim Trắc
 Kiểm tra Tin học 10 - Thầy Nguyễn Văn ÚtTóm tắt
 KIEM TRA TRAC NGHIEM VAT LY 12_TUYENTóm tắt
 KIEM TRA HOA 10 (CAM TIEN)Tóm tắt
 khoa hoc sinh (buithilinh)Tóm tắt
 Đề KT lớp 10 PV năm học 2013-2014Tóm tắt
 ĐỀ THI THỬ KHỐI 12 (CÔ NHƯ)Tóm tắt
 Khóa học của cô GiàuTóm tắt
 KT toan 12Tóm tắt
 KIỂM TRA HOÁ NGATóm tắt
 Thử phần trắc nghiệm Lý HóaKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

 
KHỐI 11 

SINH HỌC 
 Lý thuyết - Bài tập - Sinh học 11
 Kiểm tra trắc nghiệm - Sinh học 11

TIN HỌC 
 ôn tập học kì 1 khối 11Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia
 Kiểm tra trắc nghiệm Tin học 11
 Kiểm tra thực hành Nghề Tin học văn phòng K11Tóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm Nghề Tin học văn phòng K11Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt

VẬT LÝ 
 Lý thuyết - Bài tập - Vật lý 11
 Kiểm tra trắc nghiệm - Vật Lý 11

HOÁ HỌC 
 Lý thuyết và bài tập - Hóa Học 11Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

TIẾNG ANH 

TOÁN HỌC 
 TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN 11Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt

TIẾNG PHÁP 

NGHỀ PHỔ THÔNG 

LẬP TRÌNH 
 LẬP TRÌNH PASCALTóm tắt

LỊCH SỬ 
 LÝ THUYẾT - BÀI TẬPTóm tắt
KHỐI 12 

SINH HỌC 
 LÝ THUYẾT - BÀI TẬPTóm tắt
 Kiểm tra 15 phút
 Bài tập trắc nghiệm theo từng chương - Sinh 12

TIN HỌC 
 LÝ THUYẾTKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm HK1Tóm tắt
 Kiểm tra thực hành HK 2Tóm tắt
 Kiểm tra thực hành T11
 Kiểm tra trắc nghiệm T11
 Đề KT 15 phútKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Ôn tập kiểm tra 15 phút T9-10Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm TIN HỌC lớp 12Tóm tắt

VẬT LÝ 
 Lý thuyết - Bài tập - Vật lý 12Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt
 Ôn thi tốt nghiệp THPT - Vật lý 12Khoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt

TIẾNG ANH 
 Lý thuyết - Bài tập - Anh Văn 12Tóm tắt
 Kiểm tra trắc nghiệm Anh Văn 12Khoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

TOÁN HỌC 
 LÝ THUYẾT - BÀI TẬP TOÁN 12Tóm tắt

HOÁ HỌC 
 ÔN TẬP HÓA 12
 CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

TIẾNG PHÁP 

VĂN HỌC 
 Ôn tập Ngữ văn 12

LỊCH SỬ 
 ÔN TẬP LỊCH SỬ 12Tóm tắt

GDCD 
 ÔN TẬP GDCD 12Tóm tắt

ĐỊA LÝ 
 LÝ THUYẾT - BÀI TẬPTóm tắt
CÁC HOẠT ĐỘNG 
 Hướng dẫn sử dụng MOODLEKhoá học này cần có mật khẩu truy cập
 Diễn ĐànKhoá học này cho phép khách vãng lai tham gia

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
 Trang Tin Thanh NiênKhoá học này cho phép khách vãng lai tham giaTóm tắt