Thứ hai, 20 Tháng 8 2018
Trang chủ Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?

Chào mừng đến với Website Trường THPT Cao Lãnh 1. Xin vui lòng cho chúng tôi biết bạn là ai?
Học sinh.
302  48.5%
Cựu học sinh.
123  19.7%
Giáo viên.
93  14.9%
Khác.
47  7.5%
Phụ huynh học sinh.
40  6.4%
Cán bộ quản lý.
15  2.4%
Mạnh thường quân.
3  0.5%

Số người tham gia bình chọn  :  623
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 20:02
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 18 Tháng 7 2018 15:28